Nhận biết!!!

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Dùng $NH_3$:
+ AlCl3 thì có kết tủa keo
+ NaCl thì không có hiện tượng gì
+ ZnCl2 thì có kết tủa sau tạo phức nên tan ra
+ C6H5NH3Cl thì xuất hiện kết tủa làm đục dung dich
 
Top Bottom