nhận biết ống nghiệm

L

luongbg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có 5 ống nghiệm bị mất nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau: dd HCl(1), dd NaOH(2), dd phenolphtalein(3), dd NaCl(4), dd NaHSO4(5).Không dùng thêm thuốc thử nào khác, kể cả đun nóng, bằng phương pháp hoá học có thể nhận biết được các dung dịch:
A.(1), (2), (3). B.(2). (3). (5).
C.(2), (3), (4). D.(1), (2), (3), (4), (5).
 
Top Bottom