Hóa 12 Nhận biết dung dịch

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
Xài sang ta dùng Ag đi ạ.
Chỉ HNO3 phản ứng sinh ra khí nâu (hoặc khí không màu hóa nâu trong không khí)
Dùng dung dịch AgNO3 vừa tạo ra ở trên rót vào 3 dung dịch còn lại thì nhận được NaNO3 do không sinh kết tủa.
Còn lại 2 dung dịch là HCl và NaCl, dùng NaNO3 vừa nhận được ở trên trộn vào 2 dung dịch, sau đó lại bỏ Ag vào, thì dung dịch HCl sẽ phản ứng tạo khí, NaCl không hiện tượng
 

Devlin

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng mười hai 2019
92
48
11
19
Bắc Giang
THPT Chuyên Bắc Giang
Chỉ dùng một kim loại hãy nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: HCl, HNO3 đặc, NaNO3, NaCl
Cách khác : dùng Fe
Cho vào 4 dd :
+Tan tạo dd nâu ---->HNO3
+Tan tạo dd trắng xanh ---->HCl
+Không tan :NaCl ,NaNO3
cho HCl vào 2 mẫu thử trên
+Mẫu nào sắt tan tạo dd nâu đỏ ---> NaNO3
+còn lại là NaCl
 
Top Bottom