Hóa 12 nhận biết cation

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
1. Dd A chứa: Ba2+, Al3+, Fe3+, Na+
Đun dung dịch, thấy ngọn lửa có màu vàng pha màu lục -> có Na+ và Ba2+
Cho tác dụng với NH3 dư, thấy có kết tủa trắng keo ko tan -> có Al3+, có kết tủa nâu đỏ -> có Fe3+
2. Dd B chứa: Ba2+, NH4+, Cr3+, Na+
Ba2+, Na+ tương tự
cho tác dụng với OH- dư -> NH3 có mùi khai -> NH4+, và kết tủa xám keo xuất hiện rồi tan dần đến hết -> Cr3+
 
Top Bottom