Hóa 11 Nhận biết các dd mất nhãn

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
954
1,144
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Nhận biết các dung dịch nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Na2SO4, NaHCO3, Na3PO4, NaCl, Na2CO3.

Giúp em với ạ
Cảm ơn mn nhiều
- Lấy mỗi chất 1 ít làm mẫu thử
- Cho dd HCl td từng mẫu
$NaHCO_3$ và $Na_2CO_3$ (nhóm 1) -> khí
còn lại không phản ứng (nhóm 2)
-Cho $CaCl_2$ lần lượt vào nhóm 1, ta được:
Nhóm 1: $Na_2CO_3$ tạo kết tủa còn lại là $NaHCO_3$
- Cho dd AgNO3 td với nhóm 2:
$Na_2SO_4$ và NaCl tạo kết tủa trắng (*)
$Na_3PO_4$ tạo kết tủa vàng
- Cho $Ba(OH)_2$ vào hh (*) => $Na_2SO_4$ tạo kết tủa trắng còn lại là NaCl
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
  • Like
Reactions: huyenlinh7ctqp
Top Bottom