Hóa 8 Nguyên tử

trangothanh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2021
59
50
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:
Tổng số hạt proton, notron và electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử A là 12. Xác định 2 kim loại A và B
Câu 2:
Tổng số hạt proton, notron và electron trong hai nguyên tử phi kim X và Y là 76, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 24. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử y nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử x là 18 .Xác định hai phi kim X và Y
Câu 3:
Cho biết tổng số hạt proton, notron electron trong hai nguyên tử nguyên tố A và B là 78 ,trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 26 hạt. Tổng số hạt mang điện của A nhiều hơn tổng số hạt mang điện của b là 28. Hỏi A và B là nguyên tố nào?
Câu 4:
Nguyên tử của một nguyên tố có tổng là 34, trong số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt
a) xác định số p, số e, số n của nguyên tử đó
b) Vẽ sơ đồ nguyên tử ,biết các nguyên tử có 3 lớp e và lớp e Ngoài cùng có 1e
Câu 5:
Một nguyên tử R có tổng số hạt p, n ,e là 115 hạt. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt .xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tử R
 

Duy Khương 2k6

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng một 2021
29
32
6
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ
Bài 1
Gọi số p và n của nguyên từ A là pA và nA
số p và n của nguyên tử B là pB và nB
Ta có hpt
2pA + 2pB + nA + nB = 142
2pA + 2pB - nA - nB = 42
2pB - 2pA = 12
Giải hpt ta đc
pB = 26 ( Fe )
pA = 20 ( Ca )

Bài 2
Gọi số p và n của nguyên tử X là pX và nX
số p và n của nguyên tử Y là pY và nY
Ta có hpt
2pX + 2pY + nX + nY = 76
2pX + 2pY - nX - nY = 24
2pY - 2pX = 18
Giải hpt ta được
pY = 17 ( Cl )
pX = 8 ( O )

Bài 3
Gọi số p và n của nguyên tử A là pA và nA
số p và n của nguyên tử B là pB và nB
Ta có hpt
2pA + 2pB + nA + nB =78
2pA + 2pB - nA - nB = 26
2pA - 2pB = 28
Giải hpt ta đc
pB = 6 ( C )
pA = 20 ( Ca )
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom