Nguyên tử!!!

S

sunrise.blue

Mọi nguyên tố electron tối đa ở lớp ngoài cùng chỉ có 8e thôi bạn
 
B

boy_100

Ta có nguyên tố đứng cuối Chu kì 3 : Ar
CHE :$1s^2s^22p^63s^23p^6 $==> có 18e
Vậy NGuyên tố ở chu kì 3 có tối da là 18e
tuy ở chu kì 3 còn có 3d nhưng nếu có 3d thì nức năng lượng đã sang chu kì 4 nên nguyên tối chỉ dừng lại ở $3s^23p^6$
 
Top Bottom