Sử 12 Nguyên nhân

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Nguyên nhân thắng lợi của cmt8
Anh Thu NguyetCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại box Sử. Sau đây mình xin gửi đáp án tham khảo của mình!
Nguyên nhân chủ quan:
+ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước.
+ Vai trò lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ khi thành lập Đảng, từ đó thúc đẩy quá trình chuẩn bị lực lượng, căn cứ, tập dượt quần chúng đấu tranh đua cách mạng đi tới thành công.

Nguyên nhân khách quan:
Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: có Liên Xô và lực lượng đồng minh đánh Nhật, Nhật đầu hàng đồng minh, tạo nên cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành chính quyền.

Cách mạng tháng Tám thành công là do chúng ta đã biết chớp thời cơ và hành động kịp thời. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Việt Nam cũng như cách mạng thế giới.

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
 
Top Bottom