Toán 12 Nguyên hàm

Tiến Phùng

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
27 Tháng mười 2018
3,742
3,702
561
Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Sử dụng biến đổi lượng giác nha
[tex]I=\int \frac{cot^4x}{1-2sin^2x}dx=\int \frac{cot^4x}{sin^2x(\frac{1}{sin^2x}-2)}dx=\int \frac{cot^4x}{sin^2x(cot^2x+1-2)}dx=\int \frac{cot^4x}{sin^2x(cot^2x-1)}dx[/tex]
Giờ đặt cotx=t=>[tex]\frac{-dx}{sin^2x}=dt[/tex], rồi làm tiếp nhé
 
  • Like
Reactions: An ACG
Top Bottom