[Ngữ Văn 12] Bản chất các cuộc đối thoại trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

P

pink_bunny

- Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt: Khẳng định ý nghĩa của sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác, giữa tính cách và ngoại hình. Đây là vấn đề có tính khái quát cao, bao trùm nhiều mặt của đời sống xã hội.
Tác giả cảnh báo: phải đấu tranh để loại bỏ sự dung tục, giả tạo để cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn và nhân văn hơn.
- Cuộc đối thoại giữa Trương Ba với người thân: Trong thân xác anh hàng thịt dù không muốn nhưng vẫn phải đối thoại với vợ, con dâu và cháu gái để thoả mãn sự đòi hỏi của thể xác. Hậu quả là anh bị người thân xa lánh , buồn bã đau khổ rồi rơi vào hụt hẫng, cô đơn.=> Phải lựa chọn 1 thái độ dứt khoát.
- Cuộc đối thoại với Đế Thích: Đó là đỉnh điểm trong nhận thức khi anh quyết định thắp hương gọi Đế Thích.
Anh từ chối cảnh sống trong 1 đằng, ngoài 1 nẻo, chấp nhận sửa sai bằng việc cho cu Tí sống còn mình chết.
=> hành động nhất quán với bản chất tự trọng, nhân hậu và có ý thức về cuộc sống. anh nhận cái chết để linh hồn trong sạch, để gữi kí ức tốt đẹp của người thân về mình và đó cũng là thông điệp về sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp.
 
T

to_be_the_best

- Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt: Khẳng định ý nghĩa của sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác, giữa tính cách và ngoại hình. Đây là vấn đề có tính khái quát cao, bao trùm nhiều mặt của đời sống xã hội.
Tác giả cảnh báo: phải đấu tranh để loại bỏ sự dung tục, giả tạo để cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn và nhân văn hơn.
- Cuộc đối thoại giữa Trương Ba với người thân: Trong thân xác anh hàng thịt dù không muốn nhưng vẫn phải đối thoại với vợ, con dâu và cháu gái để thoả mãn sự đòi hỏi của thể xác. Hậu quả là anh bị người thân xa lánh , buồn bã đau khổ rồi rơi vào hụt hẫng, cô đơn.=> Phải lựa chọn 1 thái độ dứt khoát.
- Cuộc đối thoại với Đế Thích: Đó là đỉnh điểm trong nhận thức khi anh quyết định thắp hương gọi Đế Thích.
Anh từ chối cảnh sống trong 1 đằng, ngoài 1 nẻo, chấp nhận sửa sai bằng việc cho cu Tí sống còn mình chết.
=> hành động nhất quán với bản chất tự trọng, nhân hậu và có ý thức về cuộc sống. anh nhận cái chết để linh hồn trong sạch, để gữi kí ức tốt đẹp của người thân về mình và đó cũng là thông điệp về sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp.[/QUOTE]


Thoả mãn sự đòi hỏi của thể xác là như thế nào hả cậu ?

Cậu nói rõ ý này 1 tí, google không đủ
 
J

joe_sad

Sự thoả mãn về thể xác ở đây là mong muốn nhu cầu về mặt thể xác như nói chuyện tiếp xúc với người thân như một diễn viên. Mong muốn khát khao mọi người hiểu được mình.
 
Top Bottom