Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 48,239

 1. Lưu Thị Thu Kiều

  Lưu Thị Thu Kiều Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  710
  Điểm thành tích:
  224
  Nơi ở:
  Bắc Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 2. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
   
 3. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  vâng vậy sao chị....?
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  À, là chị check bị lỗi đó. Để chị sửa lại ^^
   
 5. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Phụ trách nhóm Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  2,466
  Điểm thành tích:
  479
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 8/10.
  E làm lại 2 câu chị bôi xanh đó đi nhé ^^
   
 7. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây chị sẽ úp key chuẩn cho bài tập đợt này ^^
  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye
  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Look sth up: tra cứu (trong từ điển, trên các bảng...)
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Trước danh từ cần tính từ
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Call off: nghỉ 1 chút, hoãn công vc lại
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Blame s.o for sth: đổ lỗi cho ai về việc gì đó
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Had better là 1 Modal Verbs mang nghĩa nên (giống Should)
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Hai cấu trúc câu tương phản. Dùng although để phù hợp ngữ cảnh
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Remember + Ving: nhớ cái vc gì đó trong quá khứ
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Dùng thì HTTD để diễn tả điều phàn nàn
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Because of + noun: Bởi vì
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
  => Pay s.o a compliment on: khen ngợi ai
   
 8. toilatot

  toilatot Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  3,369
  Điểm thành tích:
  524
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed (chọn đại)
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 9. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Vì hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Do đó, mình sẽ thiên mạnh về phrasal verbs cho các thành viên nhé ^^

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off

  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  thanhbinh2002 thích bài này.
 10. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm hơi chậm so với tốc độ của các bạn rồi đấy.
  Về bài làm, e làm đúng 6/9 nhé.
  Chị đã úp key phần này rồi. E có thể kéo lên để xem key chuẩn ^^
  Ngoài ra, ko hiểu gì thì cứ hỏi lại chị ^^
   
 11. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  Bóc tem nha chị!!!!
  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off
  put up with sb/sth:chịu đựng
  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  Moon Crushbaochau1112 thích bài này.
 12. TajSaker

  TajSaker Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  779
  Điểm thành tích:
  194

  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off

  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. toilatot

  toilatot Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  3,369
  Điểm thành tích:
  524
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

  thứ nhất khó lắm ạ em không làm
  @Jotaro Kujo hỏi 2 giới từ đứng cạnh nhau được hả
   
  baochau1112 thích bài này.
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off

  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  put up with sb/sth = to endure sb/sth : chịu đựng
   
  Moon Crushbaochau1112 thích bài này.
 16. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off

  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  baochau1112 thích bài này.
 17. NYuuWindy

  NYuuWindy Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  218
  Điểm thành tích:
  66
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Củ Chi

  1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

  A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

  2. Extension 286? I’ll ______ .

  A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

  3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

  A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

  4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

  A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

  5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

  A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

  6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

  A. Put aside B. put on C. put up D. put off

  7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

  A. Die of B. die with C. die out D. die on

  8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

  A. Give away B. give up C. put off D. take off

  9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

  A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

  10. I need to_______ from work and take a holiday.

  A. Go away B. get away C. relax on D. run on
   
  baochau1112 thích bài này.
 18. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10.
  Cậu làm đúng 10/10 ^^
  E làm đúng 10/10 ^^
  2 giới từ hoặc 3 giới từ đứng cạnh nhau được gọi là cụm động từ (phrasal verbs) em ạ ^^
  E làm đúng 10/10 ^^
  E làm đúng 6/10 ^^
   
 19. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  Chị Châu em hiểu như thế này được không ạ?
  put up with sb/sth = to endure sb/sth : chịu đựng
   
  baochau1112 thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Uk, đó là câu trả lời đúng mà ^^
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY