Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 48,239

 1. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On B. At C. With D. Of


  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks


  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up


  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant (chịu)


  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured


  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article
  (phân vân A và B)


  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology


  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current


  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do


  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  Ng.Klinhbaochau1112 thích bài này.
 2. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112 thích bài này.
 3. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Phụ trách nhóm Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  2,466
  Điểm thành tích:
  479
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.
  A. On B. At C. With D. Of
  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.
  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leak
  433: You need more exercise - you should ................. jogging.
  A. try on B. take up C. carry out D. hold up
  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .
  A. deliberate B. determined C. aware D. meant
  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.
  A. bent B. flat C. *****ed D. injured
  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.
  A. information B. coverage C. column D. article
  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.
  A. trial B. impression C. effort D. apology
  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .
  A. shock B. fire C. charge D. current
  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.
  A. make B. get C. put D. do
  440: My brother ................ his driving test when he was 18.
  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. toilatot

  toilatot Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  3,369
  Điểm thành tích:
  524
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.(em dốt mấy cái giowis từ chị ơi)

  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.(em trả hieur mấy cái này cứ lala chị ạ )

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
  thứ nhất bài này với em là khó ạ
  thứ 2 em không hiểu nghĩa của mấy đáp án
  thứ 3 em dốt mấy cái cấu trúc ạ
  thứ 4 4 cái cứ la las nhau chị ơi
   
  baochau1112 thích bài này.
 5. Triêu Dươngg

  Triêu Dươngg Phụ trách nhóm Vật lí Cu li diễn đàn TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  3,146
  Điểm thành tích:
  819
  Nơi ở:
  Yên Bái
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn <3

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
  p/s: Chị Châu ơi em cần cj. Cj đừng đi nhé! :(
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. Tú Linh

  Tú Linh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  170
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  wind

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On
  B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112 thích bài này.
 7. Ng.Klinh

  Ng.Klinh Cựu Mod Sinh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  1,513
  Điểm thành tích:
  509

  [
  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On
  B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112Pi Pi thích bài này.
 8. Mictin

  Mictin Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  81
  Điểm thành tích:
  59

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112 thích bài này.
 9. Ngọc's

  Ngọc's Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  596
  Điểm thành tích:
  201
  Nơi ở:
  Vĩnh Phúc
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Xoay

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
  :):):)
  yêu chị <3
   
  baochau1112 thích bài này.
 10. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.

  A. On
  B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.

  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leaks

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.

  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .

  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.

  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.

  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.

  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .

  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.

  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.

  A. has passed B. passes C. was passing D. passed
   
  baochau1112Moon Crush thích bài này.
 11. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Mấy đứa làm cực kì nhiệt tình luôn :D
  Hôm nay cùng phấn đấu làm 200 bài nha ^^
  Nhưng trc hết sẽ là key :D

  431: ................. entering the hall, he found everyone waiting for him.
  A. On B. At C. With D. Of

  432: That pipe ................. for ages - we must get it mended.
  A. has been leaking B. is leaking C. had been leaking D. leak

  433: You need more exercise - you should ................. jogging.
  A. try on B. take up C. carry out D. hold up

  434: Car crashes are almost always accidental, but on rare occasions they may be ................. .
  A. deliberate B. determined C. aware D. meant

  435: The car had a(n) ................ tyre, so we had to change the wheel.
  A. bent B. flat C. *****ed D. injured

  436: There’s little .................. of foreign news in today’s paper.
  A. information B. coverage C. column D. article

  437: You should make a(n) ................... to overcome this problem.
  A. trial B. impression C. effort D. apology

  438: Don’t touch that wire or you’ll get an electric ................ .
  A. shock B. fire C. charge D. current

  439: “Can you .................. me a favor, Bill?” Peter said.
  A. make B. get C. put D. do

  440: My brother ................ his driving test when he was 18.
  A. has passed B. passes C. was passing D. passed

  P/s 1: @toilatot E có thể tham khảo câu trả lời của @joon_young#1 trong topic này. Có đầy đủ cấu trúc và từ vựng mà em cần đó.
  P/s 2: Trong các em có ai thắc mắc gì về cấu trúc nào ko? Nếu có thì trích quote này ra cho chị nhé ^^
   
  Tú LinhSnowball fan ken thích bài này.
 12. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Rồi hãy cùng làm thêm 10 câu trắc nghiệm ngữ pháp nào ^^

  @orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
 13. NYuuWindy

  NYuuWindy Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  218
  Điểm thành tích:
  66
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Củ Chi

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
   
  baochau1112 thích bài này.
 16. Tú Linh

  Tú Linh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  170
  Điểm thành tích:
  71
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  wind

  Question 41: If you don’t know when that important football match takes place, look it ................ in the World Cup timetable.
  A. after B. up C. into D. out
  Question 42: Thanks to my friends’ ........................ remarks, my essays have been improved.
  A. constructive B. construction C. constructor D. construct
  Question 43: You look tired. Why don't we .............. and have a good rest?
  A. call its name B. call on C. call off D. call it a day
  Question 44: The manager ....................... him for a minor mistake.
  A. accused B. charged C. complained D. blamed
  Question 45: I .................. hurry. It’s nearly 8.00, and my first class starts at 8.15.
  A. would prefer B. can’t help C. would rather D. had better
  Question 46: He managed to keep his job .................. the manager had threatened to sack him.
  A. although B. despite C. unless D. therefore
  Question 47: I clearly remember ..................... you about this before.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  Question 48: Why is everybody .................... him all the time?
  A. critical B. criticize C. criticism D. criticizing
  Question 49: We didn’t go to the zoo yesterday ................... the heavy rain.
  A. because of B. in spite of C. so D. because
  Question 50: She ................ me a very charming compliment on my painting.
  A. showed B. paid C. made D. took
  Umm 200 bài thật sao :D
   
  baochau1112 thích bài này.
 17. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 8/10 ^^
  E làm đúng 10/10 ^^
   
  Last edited: 20 Tháng bảy 2017
 18. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ^^
  E làm đúng 7/10.
  E xem lại câu sai nhé.
  Uk, >=200 bài :D
   
  Tú Linh thích bài này.
 19. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  chị ơi question 50 dùng đc cả took lẫn paid à chị?
   
  baochau1112 thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Dĩ nhiên là ko rồi em. Ở câu đó chỉ có paid là đúng thôi. Vì chúng ta có cụm: pay sb a compliment on: ngỏ lời khen ngợi ai
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY