Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 45,136

 1. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Mod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,774
  Điểm thành tích:
  434
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  341. He …………. that he ……… at school yesterday.

  A. said … was B. said ….. were C. say …. is D. said …. Is

  342. My father doesn’t have to go to work. He ………. retired.

  A. has B. is C. was D. isn’t

  343. Peter asked me to marry him. Do you think I ………. say yes?

  A. must B. am C. have to D. should

  344. I ……….. to go fishing at weekends when I was a child.

  A. can B. used C. use D. went

  345. Would you like …………. out with me tonight?

  A. to go B. going C. go D. went

  346. Carol ……… while you were out.

  A. to phone B. phone C. has phoned D. phoned

  347. She continued ………….. during the whole meal.

  A. to talk B. to talking C. talk D. talked

  348. We …………… to get married in the spring.

  A.’ve planned B. are planned C. planning D. plans

  349. When she saw how I ……….. she started laughing.

  A. am dressed B. dressed C. was dressed D. dressing

  350. I’m waiting ………..the postman to arrive.

  A. from B. at C. in D. for
   
  baochau1112 thích bài này.
 2. Tuấn Nguyễn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn Nguyễn Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  449
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT


  341. He …………. that he ……… at school yesterday.

  A. said … was B. said ….. were C. say …. is D. said …. Is

  342. My father doesn’t have to go to work. He ………. retired.

  A. has B. is C. was D. isn’t

  343. Peter asked me to marry him. Do you think I ………. say yes?

  A. must B. am C. have to D. should

  344. I ……….. to go fishing at weekends when I was a child.

  A. can B. used C. use D. went

  345. Would you like …………. out with me tonight?

  A. to go B. going C. go D. went

  346. Carol ……… while you were out.

  A. to phone B. phone C. has phoned D. phoned

  347. She continued ………….. during the whole meal.

  A. to talk B. to talking C. talk D. talked

  348. We …………… to get married in the spring.

  A.’ve planned B. are planned C. planning D. plans

  349. When she saw how I ……….. she started laughing.

  A. am dressed B. dressed C. was dressed D. dressing

  350. I’m waiting ………..the postman to arrive.

  A. from B. at C. in D. for
   
  baochau1112 thích bài này.
 3. NPT_THẢO_TESS

  NPT_THẢO_TESS Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  15
  Điểm thành tích:
  21

  1. "How many pages ..... so far?"

  a. have you studied b. did you study c. do you study d. had you studied

  2. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago.

  a. has taken b. took c. had taken d. was taken

  3. “What a lovely boat!” “I ……………half a year building this boat.”

  a. spend b. spent c. spending d. have spent

  4. How …………since we …………school?

  a. are you/ left b. have you been/ have left c. were you/ left d. have you been/ left

  5. I think John …………..tomorrow.

  a. would come b. come c. will come d. comes

  6. After he ------------ his driving test he bought a car.

  a. had passed b. pass c. passed d. passing

  7. When I got to the office, I ----------- that I had forgot to lock the door.

  a. realized b. had realized c. realize d. have realized

  8. When she was 21 she -------------- across the United States.

  a. drove b. drive c. driven d. was driving

  9. He often ------------ so nervous before his exams.

  a. feels
  b. felt c. was feeling d. had felt

  10. How long have you ------------- he was a liar.

  a. been knowing b. knew c. know d. known

  11. I’m sorry. I don’t understand what -----------------.

  a. you say b. you’re saying c. you will say d. you would say

  12. . ------------- to the radio when you get up everyday?

  a. Do you listen b. Are you listening c. Was you listening d. Did you listen

  13. My sweetheart --------------- smoking next week.

  a. will give up b. is going to give up c. gives up d. gave up

  14. There is no red wine? I -------------- white, then.

  a. am going to have b. have c. will have d. am having

  15. When the phone rang she ------------ a letter.

  a. writes b. will write c. has written d. was writing

  16. As the sun ------------ I decided to go out.

  a. shines b. has shone c. shine d. was shining

  17. I------------- your uncle tomorrow, so I’ll give him your note.

  a. have seen b. shall have seen c. see d. am going to see

  18. -------------- study hard when you were at school?

  a. Must you b. Had you c. Did you have to d. Were you

  19. She is tired because she ------------- all day.

  a. is studied b. has been studying c. had been studying d. studied

  20. Has your teacher ever ------------ angry with you?

  a. get b. getting c. got d. gets
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. NPT_THẢO_TESS

  NPT_THẢO_TESS Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  15
  Điểm thành tích:
  21

  chị giải thích giúp em câu 11,16,18 và cả những câu nào sai nữa ạ
   
  baochau1112 thích bài này.
 5. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  341. He …………. that he ……… at school yesterday.

  A. said … was B. said ….. were C. say …. is D. said …. Is


  342. My father doesn’t have to go to work. He ………. retired.

  A. has B. is C. was D. isn’t

  343. Peter asked me to marry him. Do you think I ………. say yes?

  A. must B. am C. have to D. should

  344. I ……….. to go fishing at weekends when I was a child.

  A. can B. used C. use D. went

  345. Would you like …………. out with me tonight?

  A. to go B. going C. go D. went

  346. Carol ……… while you were out.

  A. to phone B. phone C. has phoned D. phoned

  347. She continued ………….. during the whole meal.

  A. to talk B. to talking C. talk D. talked

  348. We …………… to get married in the spring.

  A.’ve planned B. are planned C. planning D. plans

  349. When she saw how I ……….. she started laughing.

  A. am dressed B. dressed C. was dressed D. dressing

  350. I’m waiting ………..the postman to arrive.

  A. from B. at C. in D. for"
   
  baochau1112Eddie225 thích bài này.
 6. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Bài này có key rồi mà bạn ^^ Đây này ^^
  342. has→is
  +Thứ nhất retired là adj
  +Thứ hai diễn tả 1 sự thật → dùng thì HTĐ
  349. Như chị Châu đã ns ^^
   
  baochau1112 thích bài này.
 7. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,330
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 nhé ^^
  E làm đúng 8/10 nhé. E xem lại câu 342 và 349 nhé ^^
  E làm đúng 19/20 nhé ^^
  Câu 11, sự hòa hợp về thì. Hành động bạn đang nói khiến tôi ko hiểu
  Câu 14, dùng thì TLĐ. 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa có chủ ý từ trước
  Câu 16, dùng QKTD. Sự hòa hợp về thì. Mặt trời chiếu sáng nên tôi quyết định ra ngoài
  Câu 18, dùng thì QKĐ. Đây là câu hỏi nên mượn trợ động từ "did"
  E làm đúng 8/10 nhé.
  E xem lại câu 342 và câu 349 nhé ^^
  Câu 342, vì retired là adj và vì nó diễn tả sự thật có tính chất dài lâu và bền vững nên dùng HTĐ
  Câu 349, ở đây toàn bộ là hành động liên tiếp trong quá khứ nên sử dụng thì quá khứ đơn hết nhé.
   
  Nữ Thần Mặt Trăng thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,330
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Chị úp key chuẩn nhé mấy đứa ^^
  Có 1 số câu mấy đứa hay sai, chị sẽ giải thích chi tiết. Còn câu nào rõ rồi thì chị để đáp án thôi nhé :D
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Eddie225 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @aiyatori @Saukhithix2 @orangery @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Hàn Tuệ Lâm @Tú Linh
  341. He …………. that he ……… at school yesterday.

  A. said … was B. said ….. were C. say …. is D. said …. Is

  342. My father doesn’t have to go to work. He ………. retired.

  A. has B. is C. was D. isn’t

  => Diễn tả 1 sự thật trong hiện tại => Dùng HTĐ

  343. Peter asked me to marry him. Do you think I ………. say yes?

  A. must B. am C. have to D. should

  344. I ……….. to go fishing at weekends when I was a child.

  A. can B. used C. use D. went

  345. Would you like …………. out with me tonight?

  A. to go B. going C. go D. went

  346. Carol ……… while you were out.

  A. to phone B. phone C. has phoned D. phoned

  347. She continued ………….. during the whole meal.

  A. to talk B. to talking C. talk D. talked

  348. We …………… to get married in the spring.

  A.’ve planned B. are planned C. planning D. plans

  349. When she saw how I ……….. she started laughing.

  A. am dressed B. dressed C. was dressed D. dressing

  => Ở đây toàn bộ là hành động liên tiếp trong quá khứ nên sử dụng thì quá khứ đơn hết nhé.

  350. I’m waiting ………..the postman to arrive.

  A. from B. at C. in D. for
   
  Nữ Thần Mặt Trăng thích bài này.
 9. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,330
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Nào mấy đứa ơi, cùng luyện 10 câu trắc nghiệm ngữ pháp nữa nhé :D
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Eddie225 @aiyatori @orangery @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Lưu Thị Thu Kiều @Tuấn Nguyễn Nguyễn @tranvandong08 @Tú Linh @Saukhithix2 @Hàn Tuệ Lâm
  351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D. since

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.

  A. from B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
  Eddie225 thích bài này.
 10. Eddie225

  Eddie225 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  85
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Life!

  351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D. since

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.

  A. from B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
  baochau1112Nữ Thần Mặt Trăng thích bài này.
 11. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D. since

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.

  A. from B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
  baochau1112Eddie225 thích bài này.
 12. Autumn Maple

  Autumn Maple Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  189
  Điểm thành tích:
  141

  351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D. since

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.

  A. from B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
  baochau1112Eddie225 thích bài này.
 13. Eddie225

  Eddie225 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  85
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Life!

  bắt tay, chúng ta dùng paying :D
   
 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  có vẻ như mk bị lạc loài ^^
   
  baochau1112, Eddie225Autumn Maple thích bài này.
 15. Autumn Maple

  Autumn Maple Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  189
  Điểm thành tích:
  141

  Nhớ mang máng là refuse + V_ing :)
  Cũng không rõ. Thôi để gọi ''hồn'' chị @baochau1112 về chữa :D
   
 16. Saukhithix2

  Saukhithix2 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  250
  Điểm thành tích:
  51

  [351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.
  B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
 17. Eddie225

  Eddie225 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  85
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Life!

  @Nữ Thần Mặt Trăng , ko lạc loài nx ¬_¬ @Saukhithix2
   
  Nữ Thần Mặt Trăngbaochau1112 thích bài này.
 18. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,330
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/10 nhé.
  E xem lại câu 360.
  E làm đúng 10/10
  E làm đúng 9/10.
  E xem lại câu 360 nhé ^^
  Ta có cụm: refuse to V (+O): từ chối
  Và sau refuse ko có Ving nhé.
  E làm đúng 9/10. E xem lại câu 353 nhé.
   
  Eddie225 thích bài này.
 19. Hàn Tuệ Lâm

  Hàn Tuệ Lâm Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  465
  Điểm thành tích:
  119
  Nơi ở:
  Du học sinh
  Trường học/Cơ quan:
  Hogwarts

  351. There’s no similarity . ............................you and me

  A. between B. with C. before D. among

  352. I live. ..................her house.

  A. near B. out C. before D. by

  353. Ghosts make me scared …… death.

  A. to B. of C. up D. in

  354. Where will you enjoy . .....................summer?

  A. during B. on C. next D. last

  355. I go to school everyday . ....................Sunday.

  A. except B. on C. next D. last

  356. I have been there . ...........................several times.

  A. for B. on C. in D. since

  357. I’ve known him. ........................... I was a child.

  A. from B. for C. in D. since

  358. I received a letter . ........................home.

  A. from B. at C. in D. for

  359. I look forward to hearing . ...............you.

  A. from B. at C. in D. to

  360. She refused ………………. for the meal.

  A. pay B. to pay C. paying D. paid
   
  baochau1112 thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,330
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 9/10 nhé. E xem lại câu 353 nhé.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY