Hóa 12 Nêu hiện tượng và viết phương trình

Linkkkkkk13

Học sinh
Thành viên
19 Tháng mười hai 2018
32
18
21
Ninh Bình
THPT Đinh Tiên Hoàng
- Cho KOH đến dư vào Al2(SO4)3 ban đầu xuất hiện kết tủa trắng keo sau đó kết tủa tan dần. 6KOH + Al2(SO4)3 ---> 3K2SO4 + 2Al(OH)3 KOH + Al(OH)3 ---> KAlO2 + 2H2O - Cho K vào đ FeCl3: K tan dần, xuất hiện bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa nâu đỏ 2K + 2H2O ---> 2KOH + H2 3 KOH + FeCl3 ---> 3KCl + Fe(OH)3
 
Top Bottom