Hóa 12 Nâng cao Nhôm

linh0608

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng mười 2015
33
18
69
19
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho em hỏi các làm bài này với ạ. Em cảm ơn.
Hỗn hợp X gồm Na và Al.
Cho m gam hỗn hợp X hòa tan vào nước dư thu được V lít H2 (đktc).
Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,25V lít H2 (đktc).
Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và 3,36 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 là 17,8. Cô cạn dung dịch Y thu được 6,395m gam muối khan.
Giá trị gần đúng nhất của m là?
A. 11,52 B. 10,61 C. 9,86 D, 12,04
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Gọi a, b là số mol Na Al
[imath]V_{H_2} (1) < V_{H_2} (2)[/imath] => ở P1 Al dư
P1:
[imath]Na+H_2O \rightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2[/imath]
a--------------------------a--------0,5.a
[imath]NaOH+Al+H_2O \rightarrow NaAlO_2 + \frac{3}{2}H_2[/imath]
a---------a--------------------------------1,5.a
P2:
[imath]Na+H_2O \rightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2[/imath]
a--------------------------a--------0,5.a
[imath]NaOH+Al+H_2O \rightarrow NaAlO_2 + \frac{3}{2}H_2[/imath]
b---------b--------------------------------1,5.b
1,5.b + 0,5.a = 1,25.2.a => -2.a + 1,5.b = 0 (1)
P3:
Gọi c là số mol [imath]NH_4NO_3[/imath]
[imath] M_Y = 35,6 [/imath] , [imath] n_Y = 0,15 [/imath] => [imath] m_Y = 5,34 [/imath]
[imath] n_{NO} + n_{N_2O} = 0,15[/imath]
[imath] 30.n_{NO} + 44.n_{N_2O} = 5,34 [/imath] => [imath] n_{NO} = 0,09 [/imath] , [imath] n_{N_2O} = 0,06 [/imath]
BT e : a + 3b = 3.0,09 + 8.0,06 + 8c (2)
6,395.( 23.a + 27.b ) = 85.a + 213.b + 80.c (3)
(1) (2) (3) => a ≈ 0,18, b ≈ 0,24, c =
m = 23.0,18 + 0,24.27 = 10,62 g => Câu B
Bạn tham khảo nhé, có gì không rõ thì hỏi lại bên dưới, chúc bạn học tốt !
 
Last edited:

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Không làm mất tính tổng quát của bài toán ta chọn 1 giá trị gấp k lần m sao cho [imath]V=22,4[/imath] lít
=> 1,25V = 28 l
Gọi số mol trong hỗn họp gấp k lần m lần lượt là [imath]Na:u[/imath] mol và [imath]Al:t[/imath] mol
Khi cho hỗn hợp vào nước
=> BT(e) : [imath]u + 3u = 2.nH_2[/imath] =>[imath]u= 0,5[/imath] mol
khi cho hỗn hợp trên vào [imath]NaOH[/imath]
=>BT(e) :[imath]u +3t= 2.nH_2[/imath] => [imath]t= 2/3[/imath]
=> tỉ lệ giữa [imath]Na:Al : 3/4[/imath]
Gọi số mol của [imath]Na[/imath] trong X là 3a => số mol của [imath]Al[/imath] trong X là 4a
Ta có số mol của khí là 0,15 mol và khối lượng là 5,34 gam
=> [imath]nNO=0,09[/imath] mol và [imath]nN_2O =0,06[/imath] mol
gọi số mol của [imath]NH_4NO_3[/imath] là b mol =>[imath]nNO_3^{-} = n_e[/imath]
Ta có BT(e) : [imath]3a + 12a= 3nNO + 8nN_2O + 8nNH_4NO_3[/imath] <=>[imath]15a = 0,75 +8b[/imath](1)
Tại có [imath]m_{muối} = m_{kl} + m_{NO_3^{-}} + mNH_4[/imath] <=>[imath]6,395m = m + 15a.62 + 80b[/imath](2)
Lại có khối lượng của X là [imath]23.3a + 27.4a = m[/imath](3)
từ (1) (2) và (3) ta tìm được a = 0,06,b= 0,01875 và m=10,62 gam
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Top Bottom