Năm mới chúc mọi người vui vẻ mạnh khỏe !

A

anh123456789tt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:
Có 5 lọ đánh số ,mỗi lọ có chứa 1dd trong số các dd sau :[tex]Na_2SO_4[/tex];[tex](CH_3COOH)_2Ca[/tex];[tex]Al_2(SO_4)_3[/tex];NaOH;[tex]BaCl_2[/tex]
Thực nghiệm cho thấy :
- Đốt dd từ lọ 4 vào lọ 3 thấy kết tủa trắng
- Rót từ lọ 2 vào lọ 1 thì kết tủa keo ,tiếp tục rót thêm thấy kết tử tăng dần
- Rót dd từ lọ 4 vào lọ 5 ban đầu chưa thấy kết tủa ; rót thêm thì có lượng nhỏ kết tủa .Hãy cho biết các chất được chứa trong mỗi lọ và viết PTHH xảy ra .
 
A

acidnitric_hno3

Bài này hay phết^^
1. $Al_2(SO_4)_3$
2. $NaOH$
3. $BaCl_2$
4. $Na_2SO_4$
5. $(CH_3COO)_2Ca$
 
Top Bottom