Muối nào dễ bị nhiệt phân?

M

meokon_buon

muối dễ bị nhiệt phân là C.KHCO3.hj2.chắc là thế........................................
 
M

mkseehope

@longsu: Muốn nitrat của Kim Loai kiềm đâu có bị nhiệt phân
@meokon_buon: cảm ơn bạn đã cho mình 1 phương án
 
V

vantranhien

Cả B và C đều bị nhiệt phân nhưng C thì dễ bị nhiệt phân hơn!............Ai nói muối nitrat của kim loại kiềm ko bị nhiệt phân zi?.........bớt đùa nhe...hihi
 
J

junior1102

^^

đề cho 4 muối đều của KL Kiềm ,và ta có thể thấy ngay muối có KHCO3 dễ bị nhiệt phân nhất trong số các muối đã cho .

Muối halogen của kim loại kiềm bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao (ứng dụng điều chế kim loại kiềm mà )

Muối Nitrat của kim loại kiềm nhiệt phân ở nhiệt độ cao cho muối Nitrit (NO2) và O2

Muối sunfat của kim loại kiềm khó bị nhiệt phân ( chương trình hóa PT không xét )

Các muối là hợp của Kim Loại Kiềm với các axit H2CO3 ,H3PO4 ,H2S ,H2SO3 ... thường dễ bị nhiệt phân .
 
T

tmn_27

KHCO3, hiểu đơn giản là axit tương ứng của nó kém bền ngay cả ở nhiệt độ thường. T nghĩ vậy.
 

mailsach008@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2019
4
3
6
^^

đề cho 4 muối đều của KL Kiềm ,và ta có thể thấy ngay muối có KHCO3 dễ bị nhiệt phân nhất trong số các muối đã cho .

Muối halogen của kim loại kiềm bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao (ứng dụng điều chế kim loại kiềm mà )

Muối Nitrat của kim loại kiềm nhiệt phân ở nhiệt độ cao cho muối Nitrit (NO2) và O2

Muối sunfat của kim loại kiềm khó bị nhiệt phân ( chương trình hóa PT không xét )

Các muối là hợp của Kim Loại Kiềm với các axit H2CO3 ,H3PO4 ,H2S ,H2SO3 ... thường dễ bị nhiệt phân .
Muối Halogen thì chỉ có điện phân nóng chảy chứ đâu có nhiệt phản được!
 
Top Bottom