Hóa 12 muối amoni

dotamthuthao@gmail.com

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2018
37
27
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 33. Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở X (C 7 H 18 O 4 N 2 ) và Y (C 6 H 18 O 4 N 4 ). Đun nóng 0,12 mol Mvới dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai amin hơn kém nhau một nhóm -NH 2 , có cùng sốnguyên tử cacbon và dung dịch chứa ba muối của glyxin, alanin và axit axetic. Đốt cháy hoàn toàn E thu được0,47 mol H 2 O. Phần trăm khối lượng của Y trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 84,5. B. 28,5. C. 88,0. D. 64,5.
 
Top Bottom