Hóa 12 muối amoni

dotamthuthao@gmail.com

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2018
39
27
46
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp E gồm X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức và Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của một amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng 0,315 mol O2 tạo ra 5,94 gam nước. Mặt khác, 14,76 gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đung nóng, thu được 5,8 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Hỗn hợp E gồm X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức và Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của một amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng 0,315 mol O2 tạo ra 5,94 gam nước. Mặt khác, 14,76 gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đung nóng, thu được 5,8 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

E gồm: CnH2n+4O4N2 a mol và Y: CmH2m+4O2N2 b mol
Mol E = a + b = 0,05
Mol N2 = 0,05 => mN = 28*0,05 = 1,40
Mol H2O = a(n+2) + b(m+2) = 0,33 => mH = 0,66 và an + bm = 0,23
Mol CO2 = an + bm = 0,23 => mC = 2,76
Bảo toàn mol O: 4a + 2b + 2*0,315 = 2*0,23 + 0,33 => 2a + b = 0,08
=> mO = 16*(4a+2b) = 16*0,16 = 2,56
=> mE = mC + mH + mO + mN = 7,38

R-(COO-NH3-R1)2 + 2 NaOH -> muối + khí + H2O
a----------------------------------2a---------------------------------2a
NH2-R'-COO-NH3-R2 + NaOH -> muối + khí + H2O
b-----------------------------b----------------------------------------b
Mol NaOH phản ứng = mol H2O sinh ra = 2a + b = 0,08
Bảo toàn khối lượng => m muối = mE + mNaOH - m Khí - mH2O = 7,38 + 40*0,08 - 5,8/2 - 18*0,08 = 6,24
=> với 14,76 g E => m muối = 14,76*6,24/7,38 = 12,48
 
Last edited:
Top Bottom