một vài chuỗi phản ứng đơn giản

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi vvquang77, 23 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 19,365

 1. vvquang77

  vvquang77 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  1/
  C12H22O11 -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3CHO -> CH3COONH4 -> NH3 -> HCOONH4
  2/
  CH3OH -> HCHO -> HCOONH4 -> NH3 ->CH3COONH4 ->CH3COOK -> CH4 -> HCHO -> Cu2O
  3/
  (C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH ->CH2=CH2 ->CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COONa -> CH4
  4/
  CH3CH2CH2OH -> CH3CH2CHO -> CH3CH2COONH4 -> CH3CH2COONa -> C2H6 -> C2H4 -> CH3CHO
  5/
  CO2 -> (C6H10O5)n -> C6H12O6 -> CH3CH2OH -> CH3COOH -> CH3COOCH=CH2 -> CH3CHO -> Cu2O
   
 2. chontengi

  chontengi Guest

  C12H22O11 + H2O --> C6H12O6 + C6H12O6

  C6H12O6 --> C2H5OH + CO2

  C2H5OH + CuO --> CH3CHO + Cu + H2O

  CH3CHO + AgNO3 + NH3 --> CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

  CH3COONH4 + NaOH --> CH3COONa + NH3 + H2O

  NH3 + HCOOH --> HCOONH4
   
 3. (C6H10O5)n +nH2O------------> nC6H12O6

  C6H12O6 -------->2CH3CH2OH +2CO2

  CH3CH2OH tách nước --->CH2=CH2 +H2O

  2CH2=CH2+O2------>2CH3CHO

  2CH3CHO+O2------>2CH3COOH

  CH3COOH +NaOH------->CH3COONa+H2O

  CH3COONa+NaOH---->CH4+Na2CO3

  CH3OH +CuO -----> HCHO+Cu+H2O

  HCHO+2AgNO3+3NH3+H2O----->HCOONH4+2NH4NO3+2Ag

  HCOONH4+NaOH----->HCOONa+NH3+H2O

  NH3 +CH3COOH--------->CH3COONH4

  CH3COONH4 +KOH------->CH3COOK +NH3+H2O

  CH3COOK +KOH------>CH4+K2CO3

  CH4 +O2-> HCHO +H2O

  HCHO+4Cu(OH)2+2NaOH-------->Na2CO3+2Cu2O+6H2O
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2011
 4. chontengi

  chontengi Guest

  CH3CH2CH2OH + CuO ---> CH3CH2CHO + ...

  CH3CH2CHO + AgNO3 + NH3 --> CH3CH2COONH4 + Ag + NH4NO3

  CH3CH2COONH4 + NaOH --> CH3CH2COONa + NH3 + H2O

  CH3CH2COONa + NaOH --> Na2CO3 + C2H6

  C2H6 --> C2H4 + H2

  C2H4 + O2 --> CH3CHO  6nCO2 +5nH2O----> (C6H10O5)n +6nO2

  (C6H10O5)n +nH20------------>nC6H1206

  C6H12O6 --> C2H5OH + CO2

  C2H5OH + O2 --> CH3COOH + H2O

  CH3COOH + C2H2 --> CH3COOCH=CH2

  CH3COOCH=CH2 + NaOH --> CH3COONa + CH3CHO

  CH3CHO + Cu(OH)2 + NaOH --> Na2CO3 + Cu2O + H2O
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY