một số câu hỏi khó trong đề thi nhờ giải giúp

K

kidvn3000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 9: Cho 4,8 gam Br2 nguyên chất vào 500 ml dung dịch FeCl2 0,2M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được x gam kết tủa. Giá trị x là
A. 39,98 gam B. 55,58 gam C. 44,3 gam D. 28,5 gam
Câu 17: Cho 81,6 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:2) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào X, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 62,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất với m là
A. 29,8. B. 26,5. C. 28,1. D. 25,2.
Câu 18: Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 2:3) vào 100ml dd H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2(đktc) thoát ra, dung dịch X và chất rắn Y. Cô cạn dung dịch X thu được 4g muối khan. Nung chất rắn Y đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn B1 và 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 26,95 g B. 29,65g C. 28,75g D. 27,85g
 
P

phamthimai146

Câu 9: Cho 4,8 gam Br2 nguyên chất vào 500 ml dung dịch FeCl2 0,2M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được x gam kết tủa. Giá trị x là
A. 39,98 gam B. 55,58 gam C. 44,3 gam D. 28,5 gam

Mol Br2 = 0,03 và mol FeCl2 = 0,1 ==> mol Cl- = 0,2
Xét toàn bài:
Fe2+ - e ---> Fe3+
0,1---0,1-----0,1

Br2 + 2e ---> 2 Br-
0,03--0,06 ----0,06
Ag+ + e ---> Ag
a-------a-------a
Bảo toàn mol e : 0,1 = 0,06 + a ===> a = 0,04
Kết tủa gồm: 0,04 mol Ag, 0,2 mol AgCl và 0,06 mol AgBr
==> khối lượng kết tủa = 108*0,04 + 143,5*0,2 + 188*0,06 = 44,3 ==> câu C
 
  • Like
Reactions: Elishuchi
Top Bottom