Một số bài Ancol em không hiểu mong các anh,chị và các bạn giúp đỡ với ah

D

doraem0nb0y93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: đun 1,66g hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc đc 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau.hiệu suất giả thiết la 100.nếu đốt hỗn hợp anken đó cần dùng 2,688 lít o2, tìm công thức cấu tạo 2 ancol biết ete duoc tao tu 2 ancol la ete co mach nhanh2:đề hiddrat hóa 2,24 lít ancol no don chuc la dong dang ke tiếp thu được hỗn hợp A .*** cháy A, sản phẩm hấp thụ hoàn toàn bởi nước vôi dư thu dc 25g chất kết tủa ...hỗn hợp 2 ancol là


3: tu ancol don chuc x nguoi ta dieu che 1 chat long Y de bay hoi va khong tac dung duoc voi na ..phan tich Y cho ti le : mC:mH:mO=12:2,5;4


4:dun nong 2 ancol đơn hở X,Y thu được hỗn hợp 3ete .Đốt cháy 10,8g 1 trong 3 ete trên thu đươc 26.4g co2 ,10,8g H2o ..xác định X Y
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
1: Gọi công thức chung của 2 ancol đó là: CnH2n+2O
CnH2n+2O == > CnH2n + H2O
CnH2n + 1,5n O2 == > nCO2 + nH2O
Ta có: 1,66*1,5n = (14n + 18)*0,12 = > n = 2,666
=> 2 ancol đó là C2H5OH và CH3CHOHCH3
2:n hh ancol = 0,1, nCO2 = nCaCO3 = 0,25 mol
=> Số nguyên tử C trung bình: n = nCO2/nhh ancol = 2,5
=> 2 ancol đó là C2H5OH và C3H7OH
3: mC:mH:mO=12:2,5;4 => nC:nH:nO=1:2,5:0,25= 4:10:1
=>Công thức của Y: C4H10O
Y dễ bay hơi, không tác dụng với Na=> Y là ete C2H5OC2H5=> X là C2H5OH
4:nH2O = nCO2 = 0,6 mol => ete đó là ete không no, có 1 liên kết pi
Em xem lại đề nhé, đề thiếu dữ kiện rồi em ơi!
 
Top Bottom