Một hỗn hợp X gồm một axit no đơn và 1 axit hữu cơ không no đơn chức chứa một liên kết đôi C=C.Cho 1

M

modernftfashion

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một hỗn hợp X gồm một axit no đơn và 1 axit hữu cơ không no đơn chức chứa một liên kết đôi C=C.Cho 16.8 gam hỗn hợp X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 22.3 gam hỗn hợp muối .Mặt khác , đem đốt cháy hoàn toàn 16.8 gam X thu được 14.56 lít CO2 .Công thức cấu tạo của 2 axit là ?
 
P

phamthimai146

Một hỗn hợp X gồm một axit no đơn và 1 axit hữu cơ không no đơn chức chứa một liên kết đôi C=C.Cho 16.8 gam hỗn hợp X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 22.3 gam hỗn hợp muối .Mặt khác , đem đốt cháy hoàn toàn 16.8 gam X thu được 14.56 lít CO2 .Công thức cấu tạo của 2 axit là ?X gồm CnH2nO2 a mol và CmH2m-2O2 b mol
mol hh X = a + b = (22,3 - 16,8)/22 = 0,25
mol CO2 = na + mb = 0,65 (1)
Khối lượng hh X = a(14n+32) + b(14m+30) = 16,8 ==> 32a + 30b = 7,7
==> a = 0,1 và b = 0,15
(1) ==> 2n + 3m = 13 ==> n = 2 và m = 3
Hai axit là : CH3-COOH và CH2=CH-COOH
 
R

ronaldo.nick97

X gồm CnH2nO2 a mol và CmH2m-2O2 b mol
mol hh X = a + b = (22,3 - 16,8)/22 = 0,25
mol CO2 = na + mb = 0,65 (1)
Khối lượng hh X = a(14n+32) + b(14m+30) = 16,8 ==> 32a + 30b = 7,7
==> a = 0,1 và b = 0,15
(1) ==> 2n + 3m = 13 ==> n = 2 và m = 3
Hai axit là : CH3-COOH và CH2=CH-COOH
Cách trên là đi theo "lối mòn" đặt ẩn giải hệ. Bạn học qua khóa PenI của thầy Ngọc rồi thì sẽ nhìn ra ngay tư duy giải nhanh:
Bạn có nNaOH = nX = 0,25
nCO2 = 0,65 => số C = 2,6
mX = mC + mO + mH = 16,8 => nH = 1 => số H = 4
CH3COOH và CH2=CH-COOH
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom