một câu trong đề thi thử thpt đa phúc

K

kb1212

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

28. Sinh vật nào sau đây không được gọi là sinh vật biến đổi gen:
A. Sinh vật có một gen trong tế bào cơ thể bị loại bỏ
B. Sinh vật có một gen được lặp lại nhờ đột biến lặp đoạn
C. Sinh vật được nhận thêm một gen từ loài khác
D. Sinh vật có một gen được làm biến đổi thành một gen mới
 
P

phamthetruyen

28. Sinh vật nào sau đây không được gọi là sinh vật biến đổi gen:
A. Sinh vật có một gen trong tế bào cơ thể bị loại bỏ
B. Sinh vật có một gen được lặp lại nhờ đột biến lặp đoạn
C. Sinh vật được nhận thêm một gen từ loài khác
D. Sinh vật có một gen được làm biến đổi thành một gen mới

Ý B
-------------------:khi (41)::khi (41)::khi (41):-------------------
 
Top Bottom