Một bài rất khó về phản ứng dung dịch muối!!!

L

lantohehevip

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 4,58 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu vào cốc đựng 85 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 6 gam chất rắn T. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa thu được, rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 5.2 gam rắn F. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định số mol từng chất ( theo thứ tự Zn, Fe, Cu)

Đáp án: Zn 0.02 mol, Fe 0.03 mol, Cu: 0.025 mol
 
P

phamthimai146

Cho 4,58 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu vào cốc đựng 85 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 6 gam chất rắn T. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa thu được, rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 5.2 gam rắn F. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định số mol từng chất ( theo thứ tự Zn, Fe, Cu)

Đáp án: Zn 0.02 mol, Fe 0.03 mol, Cu: 0.025 mol

Gọi a, b, c là số mol của Zn, Fe và Cu ==> 56 < 4,58/(a+b+c) < 65
==> 0,07 < a+b+c< 0,082 < mol CuSO4 = 0,085 ==> còn dư CuSO4
dd Y gồm ZnSO4 a mol, FeSO4 b mol và CuSO4 dư (0,085-a-b)
Rắn Z là Cu : a + b +c mol ==> CuO a+b+c mol ==> a + b+c = 6/80 = 0,075
rắn F gồm Fe2O3 0,5b mol và CuO (0,085-a-b) mol
khối lượng F = 160*0,5b + 80*(0,085-a-b) = 5,2 ===> a = 0,02
khối lượng hh = 65a + 56b + 64c = 4,58 ===> b = 0,03 và c = 025
 
L

lethinhatanh

Gọi a, b, c là số mol của Zn, Fe và Cu ==> 56 < 4,58/(a+b+c) < 65
==> 0,07 < a+b+c< 0,082 < mol CuSO4 = 0,085 ==> còn dư CuSO4
dd Y gồm ZnSO4 a mol, FeSO4 b mol và CuSO4 dư (0,085-a-b)
Rắn Z là Cu : a + b +c mol ==> CuO a+b+c mol ==> a + b+c = 6/80 = 0,075
rắn F gồm Fe2O3 0,5b mol và CuO (0,085-a-b) mol
khối lượng F = 160*0,5b + 80*(0,085-a-b) = 5,2 ===> a = 0,02
khối lượng hh = 65a + 56b + 64c = 4,58 ===> b = 0,03 và c = 025

Bạn ơi bạn có thể cho mình hỏi trong dd Y có ZnSO4 nhưng sau khi nung vì sao lại không xuất hiện ZnO được không? :)
 

quaytron

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng bảy 2018
1
0
1
24
Bắc Giang
Trường THPT Lục Ngạn 1
Gọi a, b, c là số mol của Zn, Fe và Cu ==> 56 < 4,58/(a+b+c) < 65
==> 0,07 < a+b+c< 0,082 < mol CuSO4 = 0,085 ==> còn dư CuSO4
dd Y gồm ZnSO4 a mol, FeSO4 b mol và CuSO4 dư (0,085-a-b)
Rắn Z là Cu : a + b +c mol ==> CuO a+b+c mol ==> a + b+c = 6/80 = 0,075
rắn F gồm Fe2O3 0,5b mol và CuO (0,085-a-b) mol
khối lượng F = 160*0,5b + 80*(0,085-a-b) = 5,2 ===> a = 0,02
khối lượng hh = 65a + 56b + 64c = 4,58 ===> b = 0,03 và c = 025
 
Top Bottom