Hóa 10 Mọi người ơi giúp em câu này với ạ.

Minh Văn Vũ

Học sinh
Thành viên
7 Tháng mười 2021
73
40
26
Hà Nội
Gửi bạn nhé:
6Fe3O4 + K2Cr2O7 + 62KHSO4 → 9Fe2(SO4)3 + 32K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 31H2O (1)
+) Quá trình cho electron: 2Fe3+8/3 → 3Fe2+3 + 2e
+) Quá trình nhận electron: Cr2+6 + 6e → Cr2+3
 
Top Bottom