Vật lí 9 Mọi người giúp mình với . Mình không biết làm câu này.

ngthuhuyen19

Học sinh mới
1 Tháng một 2024
3
0
1
15
Lạng Sơn

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
[math]*TT: \wp=2000W=2 kW; t=8h;[/math][math]A=?[/math]
___________________________________
Tổng thời gian máy hoạt động:​
[math]t'=30 t=30.8=240(h)[/math]
Điện năng tiêu thụ của máy:​
[math]A=\wp t'=2.240=480(kWh)[/math]
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ngthuhuyen19
Top Bottom