mọi người giải giúp mìh câu este này nha..

C

cry.or.smile162@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 24,6 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử c4h8o2 tác dụng với dung dịch naoh vừa đủ, thu được dung dịch x chứa 28,8 gam hỗn hợp muối và m gam ancol y. đun y với dung dịch h2so4 đặc với nhiẹt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ z, có tỉ khối hơi so với y bằng 0,7. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là
 
Top Bottom