Mọi Người Enter Đi!

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kennichi

dung Cu
khong phan ung voi HCl
H2SO4 ra SO2 co mui soc
HNO3 có màu nâu
con em nghĩ là Fe và Al không tác dụng với H2SO4 và HNO3 đặc nguội
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom