Sử 12 Mốc lịch sử quan trọng

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nêu những mốc lịch sử quan trọng trong thời kỳ cách mạng 1939 1945 tác dụng của những mốc lịch sử đó đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
* Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 11/ 1939 )
- Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ đấu tranh trực tiếp giải phóng dân tộc.
* Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/ 1941)
- Hoàn chỉnh chủ trương đã đề ra từ Hội nghị Trung ương (11/1959) đề ra nhiều chủ trương và biện pháp sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu số 1 của cách trong là độc lập dân tộc.
- Có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định đến thắng lợi Cách mạng thángTám
1945.
* Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (3/1945)
- Chỉ thị có ý nghĩa như một chương trình hành động một lời hiệu triệu một
ngọn cờ dẫn dắt toàn dân ta tiến hành cao trào kháng Nhật cứu nước
- Tạo điều kiện cho sự sáng tạo của các địa phương trên cơ sở đường lối chung
của Đảng.
* Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) - Thể hiện sự nhạy bén và kịp thời chớp lấy thời cơ, pháp động toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đưa đến thăng lợi rực rỡ trong Cách mạng tháng Tám 1945.
 
Top Bottom