Sinh 12 mn giúp em vs ạ, e cần gấp

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Câu này cũng là 1 dạng bài cơ bản thôi, nhưng do nó có quá nhiều dữ kiện nên em có thể hơi ngộp :), và bài này cũng liên quan tới bên dạng toán lai các Qui luật di truyền, nên mới gặp có thể sẽ rén tí.

Cái mình cần phải làm khi giải bài tập là xác định đúng yêu cầu, từ đó hãy lập các phương trình có thể có, với ẩn là yêu cầu đề bài, ta sẽ thu thập các dữ kiện liên quan tới ẩn để giải PT, thế là xong.

Như ở bài này, anh có thể hướng dẫn như sau:
a. Bộ NST của loài 2n=? và kí hiệu bộ NST
Đề bài cho số kiểu hợp tử tối đa là 65536, số hợp tử = số giao tử cái x số giao tử đực. mà ở đây là SV tự phối, vậy gọi số loại giao tử là x, ta có x^2=65536 => x = 256.
Đề bài đã cho quy ước là 1 cặp NST tương đồng đc kí hiệu bằng 1 cặp chữ cái, cụ thể nếu 1 cặp (2n=2) thì là AA/Aa/aa, 2 cặp (2n=4) thì là AABB/AABb/AAbb/...v.v
Về số loại giao tử tạo ra, nếu 2n=2 (KG như trên) thì nó cho đc tối đa 2 loại giao tử (A và a), 2n=4 thì cho đc tối đa 4 loại giao tử (AB, Ab, aB, ab), 2n=6 thì tối đa 8 loại = 2^3 = 2^n.
=> Gọi số cặp NST là n, vậy số giao tử tối đa là 2^n=256

Đề bài cho 1 cá thể tự phối tạo ra đc 64 kiểu hợp tử, vậy tức là có 6 cặp gen dị hợp trong KG, và 4 cặp gene đồng hợp. Vì KG dị hợp sẽ cho 2 loại giao tử, KG đồng hợp chỉ cho 1 loại giao tử mà thôi.

Về 2 cái trong ngoặc anh không hiểu lắm, 1 cái thì có thể có, 1 cái là chỉ cần 1 dạng????

b. Câu này em muốn làm được thì cần nắm kiến thức phần toán lai các Qui luật mendel nhé.

c. Ta có 2 dữ kiện cần tìm => như đã nói ở trên => đặt ẩn và tìm các PT có thể có từ các dự kiện đã cho:
Gọi số TB ban đầu là a, số lần nguyên phân là b.
Tổng số NST A mà MT cung cấp cho nguyên phân và giảm phân là 1764, NST a cũng như vậy, vậy cứ 1 cặp NST sẽ cần MT cung cấp 1764.2 = a.(2^b - 1).1.2 <=> 1764 = a.(2^b - 1) [1]
2^b là số TB tạo ra sau b lần nguyên phân từ 1 TB ban đầu, trừ 1 là do đây là NST vốn có của TB, ko phải do MT cung cấp
nhân 1 là do tính 1 cặp NST
nhân 2 là tính số NST MT cung cấp cho giảm phân

Mà ta có số hợp tử bằng số tế bào ban đầu, số hợp tử sẽ bằng số giao tử đực và cũng bằng số giao tử cái.
Từ hiệu suất thụ tinh, ta tính được số giao tử đực và cái:
Số giao tử đực = a/(0,78125%) = 128a => số TB trước giảm phân = 128a/4 = 32a
Số giao tử cái = a/(3,125%) = 32a => số TB trước giảm phân = 32a
=> a.2^b = 32a + 32a = 64a <=> 2^b = 64 => b = 6 => thế vô PT [1] ở trên ta có: a = (1764)/(64 - 1) = 28
 
  • Like
Reactions: ngia

ngia

Học sinh
Thành viên
5 Tháng bảy 2022
41
23
21
Hà Nội
Câu này cũng là 1 dạng bài cơ bản thôi, nhưng do nó có quá nhiều dữ kiện nên em có thể hơi ngộp :), và bài này cũng liên quan tới bên dạng toán lai các Qui luật di truyền, nên mới gặp có thể sẽ rén tí.

Cái mình cần phải làm khi giải bài tập là xác định đúng yêu cầu, từ đó hãy lập các phương trình có thể có, với ẩn là yêu cầu đề bài, ta sẽ thu thập các dữ kiện liên quan tới ẩn để giải PT, thế là xong.

Như ở bài này, anh có thể hướng dẫn như sau:
a. Bộ NST của loài 2n=? và kí hiệu bộ NST
Đề bài cho số kiểu hợp tử tối đa là 65536, số hợp tử = số giao tử cái x số giao tử đực. mà ở đây là SV tự phối, vậy gọi số loại giao tử là x, ta có x^2=65536 => x = 256.
Đề bài đã cho quy ước là 1 cặp NST tương đồng đc kí hiệu bằng 1 cặp chữ cái, cụ thể nếu 1 cặp (2n=2) thì là AA/Aa/aa, 2 cặp (2n=4) thì là AABB/AABb/AAbb/...v.v
Về số loại giao tử tạo ra, nếu 2n=2 (KG như trên) thì nó cho đc tối đa 2 loại giao tử (A và a), 2n=4 thì cho đc tối đa 4 loại giao tử (AB, Ab, aB, ab), 2n=6 thì tối đa 8 loại = 2^3 = 2^n.
=> Gọi số cặp NST là n, vậy số giao tử tối đa là 2^n=256

Đề bài cho 1 cá thể tự phối tạo ra đc 64 kiểu hợp tử, vậy tức là có 6 cặp gen dị hợp trong KG, và 4 cặp gene đồng hợp. Vì KG dị hợp sẽ cho 2 loại giao tử, KG đồng hợp chỉ cho 1 loại giao tử mà thôi.

Về 2 cái trong ngoặc anh không hiểu lắm, 1 cái thì có thể có, 1 cái là chỉ cần 1 dạng????

b. Câu này em muốn làm được thì cần nắm kiến thức phần toán lai các Qui luật mendel nhé.

c. Ta có 2 dữ kiện cần tìm => như đã nói ở trên => đặt ẩn và tìm các PT có thể có từ các dự kiện đã cho:
Gọi số TB ban đầu là a, số lần nguyên phân là b.
Tổng số NST A mà MT cung cấp cho nguyên phân và giảm phân là 1764, NST a cũng như vậy, vậy cứ 1 cặp NST sẽ cần MT cung cấp 1764.2 = a.(2^b - 1).1.2 <=> 1764 = a.(2^b - 1) [1]
2^b là số TB tạo ra sau b lần nguyên phân từ 1 TB ban đầu, trừ 1 là do đây là NST vốn có của TB, ko phải do MT cung cấp
nhân 1 là do tính 1 cặp NST
nhân 2 là tính số NST MT cung cấp cho giảm phân

Mà ta có số hợp tử bằng số tế bào ban đầu, số hợp tử sẽ bằng số giao tử đực và cũng bằng số giao tử cái.
Từ hiệu suất thụ tinh, ta tính được số giao tử đực và cái:
Số giao tử đực = a/(0,78125%) = 128a => số TB trước giảm phân = 128a/4 = 32a
Số giao tử cái = a/(3,125%) = 32a => số TB trước giảm phân = 32a
=> a.2^b = 32a + 32a = 64a <=> 2^b = 64 => b = 6 => thế vô PT [1] ở trên ta có: a = (1764)/(64 - 1) = 28
yupercâu b thì như nào hả a?
 
Top Bottom