Hóa 10 Mn cho mình hỏi : cấu trúc phân tử C3H6O công thức Lewis, mình vẽ như vầy đúng chưa ạ ?

Minh Văn Vũ

Học sinh
Thành viên
7 Tháng mười 2021
71
39
26
Hà Nội
Có 2 cách em nhé: Một là tạo thành Anđehit H3C-CH2-CHO và Xeton H3C-CO-CH3. Cách em đang vẽ trên là của Xeton
 
Top Bottom