CLB Hóa học vui Minigame "Bức tranh kì bí" số thứ 2

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
- Hafni ( Hf )
- Hafnium cũng là tên gọi của nguyên tố hóa học này
Câu 14: Đây là nguyên tố hóa học gì?
- Actini ( Ac )
- Actinium cũng là tên của nguyên tố hóa học này
Câu 15 - Câu cuối: Đây là nguyên tố hóa học gì?
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
- Actini ( Ac )
- Actinium cũng là tên của nguyên tố hóa học này
Câu 15 - Câu cuối: Đây là nguyên tố hóa học gì?
- Xeri ( Ce )
- Cerium cũng là tên của nguyên tố hóa học này
_______________________________________________________________________________________________________________________
Buổi sinh hoạt hội viên đến đây là kết thúc
Kết quả mình sẽ cập nhập sau, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sinh hoạt tiếp theo:meomun10
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Tổng kết:
Sau 20 câu hỏi số điểm các bạn đạt được là như sau:
NGÔ TRÍ TIẾN – ĐÓM: 137
Kiều Anh81: 8
Vân Vô Lăng: 99
kaede-kun: 31
AlexisBorjanov: 31
Ichijou tatsuya shiba: 23
[tex]\rightarrow[/tex] Như vậy NGÔ TRÍ TIẾN – ĐÓM sẽ là người được bước vào vòng quay cộng điểm
Vòng quay có 16 mức: +2; +7; +8; +11; +13; +16; +19; +25; +27; +29; +30; +31; +48; +53; +57; +65
Screenshot 2021-01-11 213642.png Screenshot 2021-01-11 213642.png
Kết quả cuối cùng tổng số điểm của NGÔ TRÍ TIẾN – ĐÓM là 164 điểm
Tên Tổng HMCoin
@NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM 328 HMCoin
@Kiều Anh81 16 HMCoin
@Vân Vô Lăng 198 HMCoin
@kaede-kun 62 HMCoin
@AlexisBorjanov 62 HMCoin
@Ichijou tatsuya shiba 46 HMCoin
[TBODY] [/TBODY]
 
Top Bottom