CLB Hóa học vui Minigame "Bức tranh kì bí" số thứ 2

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
- Holmi ( Ho )
- Holmium cũng là tên của nguyên tố hóa học này
Câu 13: Đây là nguyên tố hóa học gì?
- Hafni ( Hf )
- Hafnium cũng là tên gọi của nguyên tố hóa học này
Câu 14: Đây là nguyên tố hóa học gì?
 
Top Bottom