Sinh 12 mình tìm tài liệu môn sinh!!

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
969
2,514
316
19
Vinh
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3

Attachments

 • Chuyên đề 8. Di truyền menđen.doc
  1.7 MB · Đọc: 4
 • Chuyên đề 9. Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu.doc
  1.6 MB · Đọc: 3
 • CHUYÊN ĐỀ PHẢ HỆ GIẢI CHI TIẾT - SINH HỌC 4.0.pdf
  1.3 MB · Đọc: 3
 • Chuyên đề 12. Di truyền quần thể.doc
  2 MB · Đọc: 3
 • Chuyên đề 11. Di truyền liên kết giới tính, di truyền ngoài NST.doc
  1.6 MB · Đọc: 2
 • Chuyên đề 10. Di truyền liên kết gen, hoán vị gen.doc
  2 MB · Đọc: 3
Top Bottom