Hóa 9 Metan

NDLinhh

Học sinh
Thành viên
7 Tháng hai 2020
75
12
26
17
Hà Nội
THCS Trung Hoà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

C1: Đốt cháy hoàn toàn a gam metan. Dẫn toàn bộ hỗn hợp sản phẩm quà bình đựng nước vôi trong dư thì được 1 gam chất kết tủa trắng. Tìm a
2. Đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít khí metan ở đktc. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi thu được đi qua bình đựng axit H2SO4 đặc, thấy khối lượng của bình tăng m gam. Chất khí còn lại được dẫn qua bình đựng nước vôi trong dư thu được n gam chất kết tủa. Tìm m và n
3. Cho các chất khí: CH4, O2, CO2, H2, Cl2. Những cặp chất nào có thể phản ứng với nhau, viết pthh
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,907
516
22
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
1/
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
0,01--------------0,01------------
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
-0,01----------------------0,01-----------
a = 0,01.16 = 0,16 (g)
2/
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
0,15--------------0,15-----0,3---
Bình đựng H2SO4 tăng là do mH2O = 0,3.18 = 5,4 = m
Bình đựng Ca(OH)2 dư tăng là do mCO2 = 0,15.44 = 6,6 = n
3/
CH4 + O2
CH4 + Cl2
O2 + H2
H2 + Cl2
 
Top Bottom