English THCS Mệnh đề quan hệ

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, The ship hit an iceberg and sank. Warning messages had been sent to it. The ship ignored these.
=> The ship...................
2, We went to a beach on the first day of our holiday. It was covered in seaweed. This smelled a lot.
=> The beach.................
3, Carol slammed the door behind her. Her father had given a car as a present. She drove off in it
=> Slamming...............
4, At the end of the street was a building. The street was crowded with shoppers. Tom had not noticed the building before.
=> At the end of the street...................
5, Some people have just moved in next door. They have the same surname as some other people. Those other people have just moved out.
=> The people.........
6, The journalist will interview the old man. His house was broken into last night.
=> The journalist....................
7, I listened to George patientlt until he started insulting me. At that point I told him a few home truths. He didn't like it.
=> George........................................
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
181
19
Nghệ An
1, The ship hit an iceberg and sank. Warning messages had been sent to it. The ship ignored these.
=> The ship...................
2, We went to a beach on the first day of our holiday. It was covered in seaweed. This smelled a lot.
=> The beach.................
3, Carol slammed the door behind her. Her father had given a car as a present. She drove off in it
=> Slamming...............
4, At the end of the street was a building. The street was crowded with shoppers. Tom had not noticed the building before.
=> At the end of the street...................
5, Some people have just moved in next door. They have the same surname as some other people. Those other people have just moved out.
=> The people.........
6, The journalist will interview the old man. His house was broken into last night.
=> The journalist....................
7, I listened to George patientlt until he started insulting me. At that point I told him a few home truths. He didn't like it.
=> George........................................
warm sunsetbạn tham khảo nhé:
1, The ship hit an iceberg and sank. Warning messages had been sent to it. The ship ignored these.
=> The ship, which ignored the warning messages that had been sent to it, hit an iceberg and sank.
2, We went to a beach on the first day of our holiday. It was covered in seaweed. This smelled a lot.
=> The beach to which we went on the first day of our holiday was covered in seaweed which smelled a lot.
3, Carol slammed the door behind her. Her father had given a car as a present. She drove off in it
=> Slamming the door behind her, Carol drove off in the car her father had given as a present.
4, At the end of the street was a building. The street was crowded with shoppers. Tom had not noticed the building before.
=> At the end of the street,which was crowded with shoppers,was a building that Tom had not noticed before
5, Some people have just moved in next door. They have the same surname as some other people. Those other people have just moved out.
=> The people who have just moved in next door have the same surname as some other people who have just moved out.
6, The journalist will interview the old man. His house was broken into last night.
=> The journalist will interview the old man whose house was broken into last night
7, I listened to George patiently until he started insulting me. At that point I told him a few home truths. He didn't like it.
=> George was the person I listen to patiently until he started insulting me, at which point I told him a few home truths he didn't like.

Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây:- [Lý thuyết] Mệnh đề quan hệ - HMF
 
  • Like
Reactions: warm sunset
Top Bottom