Mấy anh chị bạn bè giúp mình nha mình cần gấp

P

ptmp2712

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Để đốt cháy hoàn toàn a(g) một hchc A cần 5.6l O_2(dkc), chỉ thu 12.4g hh B gồm CO_2 và hơi H_2O.Tỷ khối hơi của B so với H_2 =15,5. PTK của A nhỏ hơn 100a) Tính A và tìm CTPT của A
b) Cho 8,8g A tác dụng vừa đủ với dd NaOH, sau đó cô cạn thì thu 8,2g muối khan. Tìm CTCT và tên gọi của A.

Thực hiện TN và Xđ M
Hòa tan 32.5g kl M(II) trong dd H_2SO_4 (400ml) pứ kết thúc thu V(l) X (đkc) còn dư mg kl ko tan. Khí X bay ra cho tác dụng FeO nóng đỏ thu Fe.Lấy lương Fe vừa thu trộn kl M dư ~~> hh kl. Đem hòa tan hh kl bằng 160ml dd H_2SO_4 có nồng độ mol gấp 5 lần nồng độ mol ãit đã dùng trước đó thu 8,96l H_2(đkc) và còn 5,6g kl ko tan.

Mấy anh chị bạn bè giúp mình nha làm một trong hai bài cũng được mình cần vào ngày mai!!!
 
N

nguyenminhduc2525

MB=15.5X2=31
gọi a là % số mol của Co2 và 1-a % số mol của H20
ta có :
44a + 18(1-a)=31
>>>44a + 18 - 18a= 31
>>>26a=13
>>>a=13/26=0.5
nB=12.4/31=0.4(mol)
>>>nCO2 = 0.2 (mol) , nH20 = 0.2(mol)
nO2=5.6/22.4=0.25(mol_
>>mO2=0.25X32=8(g)
mCO2=0.2X44=8.8(g) >>> mC=8.8X12/44=2.4(g)
mH20=3.6(g) >>>mH=3.6X2/18=0.4(g)
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
mA + mO2 = mCo2 + mH20
>>>mA=12.4-8=4.4(g)
>>>trong A có cả oxi
>>mO=4.4-2.4-0.4=1.6(g)
gọi CTHH của A là CxHyOz
x : y : z = 2.4/12 : 0.4/1 : 1.6/16
>>>x: y : z = 0.2 : 0.4 : 0.1 = 2 : 4 : 1
>>>CTHH của A là C2H4O
>>>CTPT của A là (C2H4O)n mà M(C2H4O)<100
>>>n=2 ( hợp lý)
>>>CTPT của A là C4H8O2
b) C4H8O2 + NaOH >>>C4H7O2Na + H20
CTCt là C3H7COOH ( hok biết tên) , CH3COOC2H5(este cũng hok biết tên )
bài kia cũng dễ thôi ma
M + H2SO4 >>> MSO4 + H2
khi trộn kl M với KL Fe rồi cho phản ứng với H2SO4 thì kim loại M phản ứng trước ( là kim loại bền và mạnh) phản ứng hết H2SO4
còn 5.6g kim loại Fe hok phản ứng
do đề bạn hok yêu cầu tính gì nên minh cũng hok biết làm gì ^^
biện luận tí là ok , từ số mol cua fe >>> số mol của khí H2
>>>số mol của kim loại M phản ứng ban đầu >> số mol phản ứng lúc sau
 
Last edited by a moderator:
P

ptmp2712

Cảm ơn nhiều nha bạn. Nhờ bạn giúp đở mình làm ra rồi. Có thể kết bạn chớ!!!???
 
Top Bottom