CLB lịch sử Mẩu chuyện về quyết tâm chống Pháp của bác hồ khi tiếp xúc với phái viên của Pháp năm 1947

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,361
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Top Bottom