Vật lí 9 mạch điện

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
18
Hà Nội
Trường Mần Non
[tex]R_{td}=R_1+\frac{R_2.R_3}{R_2+R_3}=...[/tex] (thay số để ẩn [TEX]R_3[/TEX])
=> [tex]I_1=I_m=\frac{U}{R_{td}}=...[/tex]
=> [tex]U_1=I_1.R_1=...[/tex]
=> [tex]U_2=U_3=U-U_1=...[/tex]
=> [tex]I_2=\frac{U_2}{R_2}=...[/tex]
=> [tex]I_3=I_1-I_2=...[/tex]
=> [tex]R_3=\frac{U_3}{I_3}=...[/tex]

Bạn thay lần lượt vào nha ^^
 
Top Bottom