English [Mã 413] - Đề & đáp án kỳ thi THPTQG 2022 môn Tiếng Anh

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
166
19
Nghệ An
Đáp án trắc nghiệm tham khảo, đáp án chi tiết tham khảo đáp án mã đề gốc 405:
1. D2.D3.C4.A5.D6.B7. B8. C9.C10.A
11. B12. D13. D14.B15.D16.C17.D18. A19. D20.B
21. D22.A23. B24. A25. A26. D27. A28. B29.A30.B
31. B32. D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.C43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B
 
Top Bottom