Hóa 11 Lý thuyết xác định tính axit - bazo của một chất

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH TÍNH AXIT - BAZO CỦA MỘT CHẤT
1, Khái niệm Axit - Bazo theo Areniut
 • Axit là chất điện ly ra $H^+$
 • Bazo là chất điện ly ra $OH^-$
2. Khái niệm Axit - Bazo theo Bronstet
 • Axit là chất có khả năng nhường $H^+$
 • Bazo là chất có khả năng nhận $H^+$
 • Lưỡng tính có khả năng vừa cho vừa nhận $H^+$
Ví dụ : $CO_3^{2-}$ là một bazo vì : $CO_3^{2-}+H_2O \rightarrow HCO_3^-+OH-$​
Trong phản ứng này, $CO_3^{2-}$ nhận $H^+$ từ $H_2O$ và $H_2O$ đóng vai trò là một axit
$NH_4^++H_2O \rightarrow NH_3+H_3O^+$​
Trong phản ứng này, $NH_4^+$ nhường $H+$ cho $H_2O$
$\rightarrow NH_4^+$ đóng vai trò là một axit và $H_2O$ là một bazo

3. Axit - Bazo liên hợp
[tex]Axit \xrightarrow[]{-aH^+} Bazo[/tex]
.........[tex]\xleftarrow[+aH^+]{}[/tex]

Ví dụ :
$NH_4^+ \xrightarrow[]{-H^+} NH_3$
---------[tex]\xleftarrow[+aH^+]{}[/tex]

$H_2CO_3 \xrightarrow[]{-2H^+} CO_3^{2-}$
-----------[tex]\xleftarrow[+2H^+]{}[/tex]​
 • Cặp Axit - Bazo như trên được gọi là cặp axit - bazo liên hợp
 • Tính axit của 1 cặp axit - bazo liên hợp luôn tỷ lệ nghịch với nhau
KẾT LUẬN 1 : Tính Axit - Bazo của ion :

 • Cation của bazo mạnh $(Na^+, K^+,...)$ và anion của axit mạnh $(SO_4^{2-}, Cl^-, NO_3^-,...)$ là trung tính
 • Cation của bazo yếu $(NH_4^+, Al^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+},...)$ có tính axit
 • Anion của axit yếu có tính bazo
KẾT LUẬN 2 : Tính Axit - Bazo của muối
$Cation + Anion \rightarrow$ Tính và Môi trường​
 • Trung tính + Trung tính $\rightarrow$ Trung tính và Trung tính
Ví dụ : $Na^++Cl^- \rightarrow NaCl $ ( trung tính )
 • Axit + Trung tính $\rightarrow$ Axit và Axit
Ví dụ : $Al^{3+}+Cl^{-} \rightarrow AlCl_3$ ( axit ) với môi trường axit
 • Trung tính + bazo $\rightarrow$ Bazo và Bazo
Ví dụ : $Na^++CO_3^{2-} \rightarrow Na_2CO_3$ ( bazo ) với môi trường bazo
 • Axit + Bazo $\rightarrow$ Lưỡng tính và ( Trung tính hoặc gần trung tính )
KẾT LUẬN 3 : Chất lưỡng tính
 • Oxit : $Al_2O_3, ZnO, Cr_2O_3,..$
 • Bazo : $Al(OH)_3, Zn(OH)_2, Cr(OH)_3$
 • Muối axit của axit yếu : $HCO_3^-, HSO_3^-, HS^-, H_2PO_4^-, HPO_4^{2-}$
-------------------------
Xem thêm : Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn
Phương pháp giải bài tập dạng sục CO2/SO2 vào kiềm bằng đồ thị
 

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Dạng bài tập viết phương trình ion thu gọn:
a) $BaCl_2+Na_2SO_4 \rightarrow $
b) $BaCO_3+HCl \rightarrow $
c) $NaOH+HCl \rightarrow $
d) $BaCO_3+HCl \rightarrow $
e) $Ba(HCO_3)_2+H_2SO_4 \rightarrow $
f) $NaHCO_3+Ca(OH)_2 \rightarrow $
g) $NH_4Cl+NaOH \rightarrow $

@Anh Công : Em hoàn thành phương trình phân tử và viết phương trình ion rồi trả lời xuống phía dưới nhé.
Có gì không hiểu hay mắc chỗ nào cứ hỏi nha e!
 

20.06.23

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2021
20
48
31
Nghệ An
THPT
Dạng bài tập viết phương trình ion thu gọn:
a) $BaCl_2+Na_2SO_4 \rightarrow $
b) $BaCO_3+HCl \rightarrow $
c) $NaOH+HCl \rightarrow $
d) $BaCO_3+HCl \rightarrow $
e) $Ba(HCO_3)_2+H_2SO_4 \rightarrow $
f) $NaHCO_3+Ca(OH)_2 \rightarrow $
g) $NH_4Cl+NaOH \rightarrow $

@Anh Công : Em hoàn thành phương trình phân tử và viết phương trình ion rồi trả lời xuống phía dưới nhé.
Có gì không hiểu hay mắc chỗ nào cứ hỏi nha e!

a. [tex]Ba^{2+}+SO_{4}^{2-} \rightarrow BaSO4[/tex]
b. [tex]CO_{3}^{2-}+2H^{+} \rightarrow CO_{2} + H_{2}O[/tex]
c.[tex]OH^{-}+H^{+}\rightarrow H_{2}O[/tex]
d.trùng câu b
e. [tex]Ba^{2+} + HCO_{3}^{-} + H^{+} + SO_{4}^{2-}\rightarrow BaSO_{4} + CO_{2} + H_{2}O[/tex]
f. [tex]Ca^{2+} +2 HCO_{3}^{-}\rightarrow CaCO_{3} + CO_{2} + H_{2}O[/tex]
g. [tex]NH_{4}^{+} + OH^{-} \rightarrow NH_{3} + H_{2}O[/tex]
 
Last edited:

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
a. [tex]Ba^{2+}+SO_{4}^{2-} \rightarrow BaSO4[/tex]
b. [tex]CO_{3}^{2-}+2H^{+} \rightarrow CO_{2} + H_{2}O[/tex]
c.[tex]OH^{-}+H^{+}\rightarrow H_{2}O[/tex]
d.trùng câu b
e. [tex]Ba^{2+} + HCO_{3}^{-} + H^{+} + SO_{4}^{2-}\rightarrow BaSO_{4} + CO_{2} + H_{2}O[/tex]
f. [tex]Ca^{2+} +2 HCO_{3}^{-}\rightarrow CaCO_{3} + CO_{2} + H_{2}O[/tex]
g. [tex]NH_{4}^{+} + OH^{-} \rightarrow NH_{3} + H_{2}O[/tex]
Câu f e làm sai rồi nhé!
Từng quá trình:
$HCO_3^- +OH^- \rightarrow CO_3^{2-}+H_2O$
$Ca^{2+}+CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$
Gộp: $Ca^{2+}+CO_3^{2-}+OH^- \rightarrow CaCO_3+ H_2O$

Em muốn làm thêm bài tập về dạng này không nhỉ?
 

20.06.23

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2021
20
48
31
Nghệ An
THPT
Câu f e làm sai rồi nhé!
Từng quá trình:
$HCO_3^- +OH^- \rightarrow CO_3^{2-}+H_2O$
$Ca^{2+}+CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$
Gộp: $Ca^{2+}+CO_3^{2-}+OH^- \rightarrow CaCO_3+ H_2O$

Em muốn làm thêm bài tập về dạng này không nhỉ?
Có chị ,dạng về tính toán ấy chị ,em muốn làm để luyện thêm
 

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Em làm thử câu này nhé
Câu 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm $Na_2CO_3 1,5M$ và $KHCO_3 :1M$ . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lít khí $CO_2$ (đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 1,12
 
 • Like
Reactions: Yorn SWAT

20.06.23

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2021
20
48
31
Nghệ An
THPT
Em làm thử câu này nhé
Câu 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm $Na_2CO_3 1,5M$ và $KHCO_3 :1M$ . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lít khí $CO_2$ (đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 1,12
[tex]n_{CO_{3}^{2-}}= 0,15 mol[/tex] ; [tex]n_{HCO_{3}^{-}}= 0,1 mol[/tex] ; [tex]n_{H^{+}}= 0,2 mol[/tex]

[tex]H^+(0,15) + CO_{3}^{2-} (0,15) \rightarrow HCO_{3}^{-}(0,15)[/tex]

[tex]n_{H^+} dư = 0,05 mol[/tex]

[tex]\Sigma n_{HCO_{3}^{-}} = 0,25 mol[/tex]

[tex]H^+ (0,05) + HCO_3^{-} \rightarrow CO_2(0,05) + H_2O[/tex]

[tex]\Rightarrow n_{CO_2} = 0,05 .22,4 = 1,12 mol[/tex]
->Đáp án D
 
Top Bottom