Hóa 12 Lý thuyết este

Hoang Anh Tus

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng hai 2019
373
296
76
Ninh Bình
khanh thien
  • Like
Reactions: MuHaiW and The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 8 : A Có : [imath]HCOOC_2H_5,CH_3COOCH_3[/imath]
Câu 9 : B Có : [imath]HCOOC_3H_7(2)[/imath] gồm iso propyl và propyl
Câu 10 : D Gồm : [imath]HCOOC_3H_7(2) ,CH_3COOC_2H_5, C_2H_5COOCH_3[/imath]
Câu 11 : C như câu 10
Câu 12 : B gồm 4 đồng phân este ( câu 10) và 2 đồng phân axit là [imath]C_2H_5-CH_3-COOH,(CH_3)_2CH-COOH[/imath]
Câu 13 : [imath](C_2H_4O)_n[/imath]
[imath]n= 2,4,6[/imath] không xét [imath]n = 8,10,12[/imath] vì thường không gặp
[imath]n = 2 \to C_4H_8O_2 \to 4[/imath] như câu 10
[imath]n = 4 \to C_8H_{16}O_2[/imath] loại vì không phải là este
[imath]n = 6 \to C_12H_{24}O_6[/imath] loại vì không phải là este

Cách 2 : ta tính [imath]k = \dfrac{2n - 2n +2}{2} = 1[/imath] vậy tức là este đơn chức [imath]\to C_4H_8_O_2[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
18
Thái Bình
Câu 8: Giống câu 11
Công thức cấu tạo td được với NaOH , không td với Na chứng tỏ lấy đồng phân este, k lấy đồng phân axit.
[imath]CH_3COO-CH_3[/imath]
[imath]HCOO-C_2H_5[/imath]
9. [imath]HCOOC-C-C[/imath] ( 2đp thay đổi vị trí C)
12. Số đồng phân đơn chức: gồm đp este và đp axit
[imath]HCOOC-C-C[/imath] (2)
[imath]CH_3COOC_2H_5[/imath]
[imath]C_2H_5COOCH_3[/imath]
[imath]C-C-C-COOH[/imath] (2)
tổng có 6 đp
Câu 2: M=60 có [imath]C_3H_8O; C_2H_4O_2[/imath]
[imath]C-C-C-OH[/imath] ( có 2 đp)
[imath]CH_3COOH[/imath]
[imath]OH- CH_2_ CHO[/imath]
Tổng có 4 đp
Câu 3: tương tự câu 2 nhé
Câu 4, 5 tương tự c làm câu 5 nhé.
MX= 100 -> X: [imath]C_5H_8O_2[/imath]
Thu được andehit có:
[imath]C-C-COO-C=C[/imath]
[imath]C-COO- C=C-C[/imath]
[imath]H-COO-C=C-C-C[/imath] (2 đp vị trí c-c)
Tổng có 4
Bạn tham khảo nhé. Chúc bạn học tốt!!!
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Top Bottom