Hóa Luyện Tập

Kai Tivio

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng bảy 2017
21
2
6
21
Quảng Ngãi

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
..............................................---> ZnO --> Na2ZnO2
Zn --> Zn(NO3)2 --> ZnCo3
..............................................---> CO2 --> Ca(HCO3)2
[tex]2Zn+O_2\rightarrow 2ZnO[/tex]
[tex]ZnO+2NaOH\rightarrow H_2O+Na_2ZnO_2[/tex]
[tex]4Zn+10HNO_3\rightarrow 4Zn(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O[/tex]
[tex]Zn(NO_3)_2+Na_2CO_3\rightarrow ZnCO_3+2NaNO_3[/tex]
[tex]C+O_2\rightarrow CO_2[/tex]
[tex]CO_2+CaCO_3+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2[/tex]
Chuyển muối clorua muối sunfat: cần dùng Ag2SO4 để tạo kết tủa AgCl.
- Chuyển muối sắt (II) muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O2, KMnO4, )
Ví dụ: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3 4Fe(NO3)3 + 2H2O
Một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi? v~
Lạm dụng bác google vừa thôi bạn ạ.:confused:
 
Top Bottom