[luen thi vip vao dai hoc mon hoa] hidrocabon mong moi nguoi giup toi voi

H

harry18

:confused: dot chay hoan toan m(g) hon hop x gom C2H4, C3H8, C4H10 duoc 35,2g C02 va 21,6 g H2O. Tim m

Do toàn bộ C và H từ hh đều chuyển vào CO2 và H2O. Gọi mC và mH là khối lượng của C và H.
=>mC=35,2.12/44=9,6 g
mH=21,6.2/18=2,4 g
Theo bảo toàn ta có:
m=mC+mH=12 g.

Vì onl bằng di động nên không viết tex dc, thông cảm!
 
Top Bottom