[LTDDH] ancol !!!

C

cip119211

P

phamthimai146

Ancol X no , đa chức , hở ( nhóm Oh ít hon so C ) . đốt cháy 0,1 mol X cần dùng 12.32l O2 . Mặc khác , dd chứa X hòa tan dc Cu(OH)2 ở nhiet do thường tạo đ xanh lam . X có bao nhieu CTCT ??

Công thức X :
$C_nH_{2n+2}O_z$ 0,1 mol co
mol O2 = 0,1*(1,5n + 0,5 - 0,5z) = 0,55 ==> 3n + 1 - z = 11
==> z = 2 và n = 4 ==> $C_4H_{10}O_2$
có 2 cấu tạo: C-C-C(OH)-C(OH) và C-C(OH)-C(OH)-C
 
Top Bottom