[LTDB] Trao đổi chất và năng lượng trong NST

M

megamind_bmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện giữa
A, Quần xã và sinh cảnh đồng thời giữa cá thể với môi trường sống của chúng
B, Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã thông qua chuỗi và lưới thức ăn
C, Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã thông qua các chu trình sinh địa hóa
D,Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã giữa các cá thể sinh vật với nhau
mong mọi người giúp mình, mình cảm ơn rất nhiều:):):)
 
N

ngobaochauvodich

trả lời câu hỏi

Trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện giữa
A, Quần xã và sinh cảnh đồng thời giữa cá thể với môi trường sống của chúng
B, Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã thông qua chuỗi và lưới thức ăn
C, Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã thông qua các chu trình sinh địa hóa
D,Quần xã và sinh cảnh đồng thời trong nội bộ quần xã giữa các cá thể sinh vật với nhau
 
Top Bottom