[LTDB] Quá trình hình thành loài

M

megamind_bmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
mong mọi người giúp đỡ, mình cảm ơn rất nhiều
 
P

pe_kho_12412

Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
mong mọi người giúp đỡ, mình cảm ơn rất nhiều


chào bạn ta có thể hiểu thêm về câu này như sau:
do có sự cách li địa lí nên quần thể bị cách li chịu sự tác động tỏng hợp của các tác nhân tố tiến hoá làm cho tần số alen và tần số kiểu gen bị biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác . Sự biến đổi về tần số len và thành phần kiểu gen được tích luỹ lâu dài có thể dẫn đến sự xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể góc => loài mới xuất hiẹn.

Bạn học nhanh thật đấy:)
 
M

megamind_bmt

mình nghĩ đáp an của bạn sai rồi, đề thi đại học khối B năm vừa rồi cũng có một câu tương tụ thế này
khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới phát biểu nào sau đay là không đúng,và đáp án là câu B (md357) nội dung là: cách li địa lí trực tiếp lam biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định

:)và theo mình nhân tố làm thay đổi trực tiếp tần số alen và thành phần kiểu gen là nhân tố đột biến và các yếu tố ngẫu nhiên:):)
 
Last edited by a moderator:
P

pe_kho_12412

bạn học sách theo chương trình nào vậy ??? nếu hk cơ bản thì ở phần ghi nhớ bài này ( tr:131) ý nó nói rõ vai trò đó.

còn
cách li địa lí trực tiếp lam biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định
, mình thì chưa học tới bài này :D dân khối A thôi, nhưng mình thấy có vấn đề ửo c cậu chỉ đó, theo hướng xác định hay không xác đinh, mẫu chốt là ở đó.
 
A

anhtien_nguyen

Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật

câu C vì

Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức hình thành loài khác khu. Loài mở rộng khu phân bố, chiếm thêm nhưng vùng lãnh thổ mới có điều kiện địa chất, khí hậu khác nhau hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lí (...) làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau.
Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các biến dị di truyền theo những hướng khác nhau, dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi tới loài mới.
sgk Sinh học 12 Nâng cao​

cách li địa lí trực tiếp lam biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định
nhưng đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật

sgk Sinh 12 Cơ bản trang 131 ko có ghi như vậy (sách mình là xuất bản năm 2008)
nhưng sgk Sinh Cơ bản trang 126 có ghi:
Sự cách li địa lý chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi nhân tố tiến hoá.
Sự cách li địa lý không phải là sự cách li sinh sản mặc dù do có sự cách li địa lý nên các cá thể của các quần thể cách li ít có cơ hội giao phối với nhau. Khi sự cách li sinh sản giữa các quần thể xuất hiện thì loài mới được hình thành.
 
Last edited by a moderator:
N

ngobaochauvodich

trả lời câu hỏi

Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
mong mọi người giúp đỡ, mình cảm ơn rất nhiều

[FONT=&quot]Chào bạn !
Để chọn được đáp án chính xác câu này bạn cần nhớ
Trong những điều kiện địa lí khác nhau, CLTN và các nhân tố khác đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo các hướng khác nhau dần dần xuất hiện cách li sinh sản dẫn đến hình thành loài mới

Đây là câu hỏi rất hay , dễ nhầm giữa câu B và C. Nếu chọn câu B Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau => không đúng vì có trường hợp thường biến.
[/FONT]
 
H

hocmai.sinhhoc

Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí

Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
mong mọi người giúp đỡ, mình cảm ơn rất nhiều
Chào em!
Câu này các em cần chú ý:
Thực chất của quá trình hình thành loài mới là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc. Do đó đáp án B có thể loại.
Đáp án A loại vì không nêu được vai trò của các yếu tố địa lý.
Điều kiện địa lí không phải là nguyên nhân gây nên những biến đổi trên cơ thể sinh vật, mà là nhân tố thúc đẩy sự phân háo trong loài, tạo điều kiện cho chọn lọc kiểu gen thích nghi. Do đó đáp án D cũng loại
Chỉ có đáp án C là thỏa mãn.
Chú ý: Nếu có sự biến đổi của các nhân tố biến động di truyền thì sự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh hơn.
Chúc em học tốt!
 
Top Bottom