[LTĐB] Bài tập ADN khó

N

ngobaochauvodich

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở SV nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11.Gen này có số nu của đoạn intron 1 dài nhất là 825 cặp nu.Khối lượng phân tử m ARN được tổng hợp từ 2 đoạn exon 1 và exon 3 là bao nhiêu
A)135000ĐVC B)225000ĐVC
C)27000 ĐVC D)450000ĐVC

Ở SV nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11.Gen này có số nu của đoạn intron 1 là 450.Số liên kết hóa trị trên 1 mạch của gen là bao nhiêu
A.1699 B.2698 C.2699 D.5398
 
C

canhcutndk16a.

Ở SV nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11.Gen này có số nu của đoạn intron 1 dài nhất là 825 cặp nu.Khối lượng phân tử m ARN được tổng hợp từ 2 đoạn exon 1 và exon 3 là bao nhiêu
A)135000ĐVC B)225000ĐVC
C)27000 ĐVC D)450000ĐVC
Đoạn intron dài nhất có 825 cặp nu chiếm tỉ lệ [TEX]\frac{11}{36}[/TEX] số nu của cả gen \Rightarrow [TEX]N=825.\frac{36}{11}=2700[/TEX] (cặp nu)

Đoạn e1 và e3 lần lượt chiếm tỉ lệ [TEX]\frac{1}{36}[/TEX] và [TEX]\frac{5}{36}[/TEX]số nu của cả gen \RightarrowKhối lượng phân tử m ARN được tổng hợp từ 2 đoạn exon 1 và exon 3 là :
[TEX]300.2700.( \frac{1}{36}[/TEX] +[TEX]\frac{5}{36})=135000[/TEX]\RightarrowA

Ở SV nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11.Gen này có số nu của đoạn intron 1 là 450.Số liên kết hóa trị trên 1 mạch của gen là bao nhiêu
A.1699 B.2698 C.2699 D.5398
Đoạn i1 có 450 nu chiếm tỉ lệ [TEX]\frac{3}{36}=\frac{1}{12}[/TEX] số nu của cả gen \Rightarrow [TEX]N=450.12=5400[/TEX] (nu)
\RightarrowSố lk HT trên 1 mạch của gen: [TEX]\frac{N}{2}-1=2699[/TEX] \RightarrowC
 
M

maruco120419

Sao số liên kết hoá trị trên 1 mạch lại là :( N/ 2-1 ) nhỉ? Mình tưởng CT đấy chỉ sd cho số liên kết HT nối giữa các nu trên 1 mạch thôi chứ. Còn LKHT trên 1 mạch thì phải tính CT là (N-1) chứ. Trong đó : N-1 = N/2 -1 + N/2; N/2 -1 = Số LK nối; N/2 = Số liên kết có trong tất cả các nu của mạch. Không biết thế đúng không?
 
G

girlbuon10594

Sao số liên kết hoá trị trên 1 mạch lại là :( N/ 2-1 ) nhỉ? Mình tưởng CT đấy chỉ sd cho số liên kết HT nối giữa các nu trên 1 mạch thôi chứ. Còn LKHT trên 1 mạch thì phải tính CT là (N-1) chứ. Trong đó : N-1 = N/2 -1 + N/2; N/2 -1 = Số LK nối; N/2 = Số liên kết có trong tất cả các nu của mạch. Không biết thế đúng không?

Liên kết hóa trị là liên kết được hình thành giữa đường [TEX]C_5H_{10}O_4[/TEX] của nu này với phân tử [TEX]H_3PO_4[/TEX] của nu kế tiếp tạo thành chuỗi polinu ( đối với ADN )

Vậy như bạn giải thích là đúng rồi

- Số liên kết hóa trị trên 1 mạch: [TEX]N-1[/TEX]

- Số liên kết hóa trị giữa các nu trên 1 mạch: [TEX]\frac{N}{2}-1[/TEX]


Chúc học tốt.
 
A

anhtien_nguyen

Liên kết hóa trị là liên kết được hình thành giữa đường [TEX]C_5H_{10}O_4[/TEX] của nu này với phân tử [TEX]H_3PO_4[/TEX] của nu kế tiếp tạo thành chuỗi polinu ( đối với ADN )

Vậy như bạn giải thích là đúng rồi

- Số liên kết hóa trị trên 1 mạch: [TEX]N-1[/TEX]

- Số liên kết hóa trị giữa các nu trên 1 mạch: [TEX]\frac{N}{2}-1[/TEX]


Chúc học tốt.

cẩn thận, trong mỗi Nucleotit cũng có 1 liên kết hoá trị
 
C

canhcutndk16a.

Sao số liên kết hoá trị trên 1 mạch lại là :( N/ 2-1 ) nhỉ? Mình tưởng CT đấy chỉ sd cho số liên kết HT nối giữa các nu trên 1 mạch thôi chứ. Còn LKHT trên 1 mạch thì phải tính CT là (N-1) chứ. Trong đó : N-1 = N/2 -1 + N/2; N/2 -1 = Số LK nối; N/2 = Số liên kết có trong tất cả các nu của mạch. Không biết thế đúng không?
Đúng rồi đấy :) bài này áp dụng công thức[TEX]\frac{N}{2}-1[/TEX] là chưa chuẩn, và đnág lẽ phải áp dụng [TEX]N-1[/TEX] mới đúng, nhưng bạn nhìn xem, trong đáp án làm gì có kq nếu ta áp dụng [TEX]N-1[/TEX] :| thi trắc nghiệm nó có nhiều bất cập thế đấy. Về một góc độ nào đó thì khi tính số nu trên 1 mạch, ta áp dụng CT [TEX]\frac{N}{2}-1[/TEX]là vẫn có thể chấp nhận được:)
 
N

ngobaochauvodich

câu hỏi Trắc nghiệm

136. Ở sv nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ 1:3:5:7:9:11.Gen này có tổng số nu giữa đoạn exon 1 và intron 1 là 600.Số lk peptit trong 1 phân tử protein tổng hợp do phân tử m ARN được phiên mã từ các đoạn exon 1 và exon 3 của gen là :
A.147 B.247 C.447 D.897

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3000 nu và 3900 liên kết hiđro.Gen trên có 5 đoạn intron, trung bình mỗi đoạn intron có 60 cặp nu. Số nu loại T của gen và số axitamin có trong phân tử protein do gen tổng hợp lần lượt là
A.600,498 B.900,498 C.900,398 D.600,398

 
C

canhcutndk16a.

136. Ở sv nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ 1:3:5:7:9:11.Gen này có tổng số nu giữa đoạn exon 1 và intron 1 là 600.Số lk peptit trong 1 phân tử protein tổng hợp do phân tử m ARN được phiên mã từ các đoạn exon 1 và exon 3 của gen là :
A.147 B.247 C.447 D.897
[TEX]\left\{\begin{matrix} & N_{e1} +N_{i1}=600 & \\ & N_{i1}=3.N_{i1} & \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} & N_{i1}=450 & \\ & N_{e1}=150 \Rightarrow N_{e3}=1350& \end{matrix}\right.[/TEX]
\RightarrowSố lk peptit trong 1 phân tử protein tổng hợp do phân tử m ARN được phiên mã từ các đoạn exon 1 và exon 3 của gen là :
[TEX]\frac{150+1350}{6}-3=247 \Rightarrow B[/TEX]

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3000 nu và 3900 liên kết hiđro.Gen trên có 5 đoạn intron, trung bình mỗi đoạn intron có 60 cặp nu. Số nu loại T của gen và số axitamin có trong phân tử protein do gen tổng hợp lần lượt là
A.600,498 B.900,498 C.900,398 D.600,398
[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=600 & \\ & G=X=900& \end{matrix}\right.[/TEX] (loại được đáp án B và C)
\Rightarrow Số axitamin có trong phân tử protein do gen tổng hợp là:
[TEX]\frac{3000-60.2.5}{6}-2=398[/TEX]\RightarrowD
 
N

ngobaochauvodich

Bài tập nâng cao

Bài 1: Một đoạn phân tử ADN gồm 2 gen : gen A và gen B. Gen A dài hơn gen B 1020A0 . Gen A có số lượng nhiều hơn gen B là 120A và 80G . Số lượng từng loại Nu của gen B bằng nhau . Cả 2 gen điều khiển việc giải mã được 2 phân tử prôtêin cấu trúc khác nhau gồm 496 axit amin.
Chiều dài của mỗi gen A và B bằng bao nhiêu ?
Số lượng từng loại Nu của mỗi gen A và B bằng bao nhiêu ?
Gen A điều khiển tổng hợp được 8 phân tử prôtêin , gen B điều khiển tổng hợp được 9 phân tử prôtêin . Hãy tính số lượng axit amin mà môi trường tế bào cung cấp cho quá trình tổng hợp prôtêin nói trên .

Bài 2: : Một gen tái sinh nhiều đợt trong môi trường chứa toàn bộ các Nu được đánh dấu . Trong các gen con sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các Nu được đánh dấu , còn 2 mạch đơn chứa các Nu bình thường không đánh dấu.
Mạch đơn thứ nhất chứa các Nu không đánh dấu có 225 A và 375 G . Mạch đơn thứ hai chứa các Nu không đánh dấu có 300 A và 600 G .
Số lượng từng loại Nu được đánh dấu đã lấy từ môi trường tế bào phục vụ cho quá trình tái sinh nói trên bằng bao nhiêu ?
Khi gen mẹ sao mã một lần , cần tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại RNu tự do trong môi trường tế bào bằng bao nhiêu ?
Giả thiết rằng bộ ba mã sao kết thúc là UAG thì số lượng từng loại RNu trong các bộ ba đối mã của các tARN tới giải mã một phân tử mARN bằng bao nhiêu?
 
L

lephuongtran

1) số bộ ba tổng cộng của 2 gen A và B : 496+4= 500 => số cặp nu của 2 gen : 500.3= 1500
theo đề gen A hơn gen B 300 cặp suy ra gen A có 900 cặp nu còn gen B có 600 cặp nu.
gen B có tỉ lệ các loại bằng nhau nên: A=T=G=X=600.2:4=300 nu
gen A có : A= 120+300=420=T
G=300+80=380=X
suy ra chiều dai 2 gen là gen A : 3060 và gen B 2040
số lượng axit amin do gen A tổng hợp cho 1 protein : 298 +1=299 (do có aa mở đầu) suy ra số lượng aa cần cung cấp cho 8 phân tử protein là 9.298=2682
tương tự gen b là 1791
 
S

summerrain_32

mọi người ai có thể cho mình bik công thức để tính số liên kết peptit trong một phân tử ôteein ko ???????????
 
S

summerrain_32

1) số bộ ba tổng cộng của 2 gen A và B : 496+4= 500 => số cặp nu của 2 gen : 500.3= 1500
theo đề gen A hơn gen B 300 cặp suy ra gen A có 900 cặp nu còn gen B có 600 cặp nu.
gen B có tỉ lệ các loại bằng nhau nên: A=T=G=X=600.2:4=300 nu
gen A có : A= 120+300=420=T
G=300+80=380=X
suy ra chiều dai 2 gen là gen A : 3060 và gen B 2040
số lượng axit amin do gen A tổng hợp cho 1 protein : 298 +1=299 (do có aa mở đầu) suy ra số lượng aa cần cung cấp cho 8 phân tử protein là 9.298=2682
tương tự gen b là 1791
bạn có thể giải thich cho mình hiêủ rõ thêm vì sao số lượng aa do gen A tổng hợp cho 1 phân tử pro: 9.298 mà không phải là 8.298,
và bạn có thể làm chi tiết để có thể có dc số aa cung cấp cho gen B ???
 
T

thuylinh144

[TEX]\left\{\begin{matrix} & N_{e1} +N_{i1}=600 & \\ & N_{i1}=3.N_{i1} & \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} & N_{i1}=450 & \\ & N_{e1}=150 \Rightarrow N_{e3}=1350& \end{matrix}\right.[/TEX]
\RightarrowSố lk peptit trong 1 phân tử protein tổng hợp do phân tử m ARN được phiên mã từ các đoạn exon 1 và exon 3 của gen là :
[TEX]\frac{150+1350}{6}-3=247 \Rightarrow B[/TEX]

[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=600 & \\ & G=X=900& \end{matrix}\right.[/TEX] (loại được đáp án B và C)
\Rightarrow Số axitamin có trong phân tử protein do gen tổng hợp là:
[TEX]\frac{3000-60.2.5}{6}-2=398[/TEX]\RightarrowD

BAN OI! Tai sao lai chia cho 6 vay ban, minh khong hieu
 
P

pamms

chia cho 6 thực chất là chia cho 2 rồi chia tiếp cho 3 ...
N/2 sẽ đc tổg số nu của mARN
(N/2)/3 = N/6 sẽ được số mã bộ ba trên mARN
 
T

tranngocyen1999

số lượng axit amin do gen A tổng hợp cho 1 protein : 298 +1=299 (do có aa mở đầu) suy ra số lượng aa cần cung cấp cho 8 phân tử protein là 9.298=2682
số aa cung cấp = (N/6 - 1).8 = 299.8 = 2392

Bài 2: : Một gen tái sinh nhiều đợt trong môi trường chứa toàn bộ các Nu được đánh dấu . Trong các gen con sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các Nu được đánh dấu , còn 2 mạch đơn chứa các Nu bình thường không đánh dấu.
Mạch đơn thứ nhất chứa các Nu không đánh dấu có 225 A và 375 G . Mạch đơn thứ hai chứa các Nu không đánh dấu có 300 A và 600 G .
Số lượng từng loại Nu được đánh dấu đã lấy từ môi trường tế bào phục vụ cho quá trình tái sinh nói trên bằng bao nhiêu ?
Khi gen mẹ sao mã một lần , cần tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại RNu tự do trong môi trường tế bào bằng bao nhiêu ?
Giả thiết rằng bộ ba mã sao kết thúc là UAG thì số lượng từng loại RNu trong các bộ ba đối mã của các tARN tới giải mã một phân tử mARN bằng bao nhiêu?

Bài làm:
Mạch không đánh dấu là mạch ADN gốc
A1 = T2 = 225 ; G1 = X2 = 375
A2 = T1 = 300 ; G2 = X1 = 600
A = T = A1 + A2 = 225 + 300 = 525
G = X = G1 + G2 = 375 + 600 = 975
N = 2A + 2G = 3000
số mạch mới hoàn toàn: 2^x - 2 = 6 => x = 3
Nmt = N.(2^x - 1) = 21000
Giả sử mạch 1 là mạch gốc
rN = N/2 = 1500
A1 = rU = 225 =15%
G1 = rX = 375 = 25%
T1 = rA = 300 = 20%
X1 = rG = 600 = 40%

số Nu từng loại trong tARN là
A = rU = 225 - 1 = 224
X = rG = 600
U = rA = 300 - 1 = 299
G = rX = 375 - 1 = 374

Trừ 1 do tARN không mã hoá bộ ba kết thúc trên mARN
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom