Hóa 9 [Lớp 9] Hidrocacbon

Sư tử lạnh lùng

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
733
207
91
Nghệ An
Không biết
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hợp chất A gồm 2 este mạch hở: CxHyCOOCnH2n+1 và CxHyCOOCmH2m+1 với n khác m khác 1. nếu đun 15,7g A với NaOH dư được 1 muối axit hữu cơ và 7,6g hỗn hợp 2 rượu. Đốt cháy 15,7g A cần 21,84(l) O2 thu đc 17,92(l) CO2. Xác định các chất trong A
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Hợp chất A gồm 2 este mạch hở: CxHyCOOCnH2n+1 và CxHyCOOCmH2m+1 với n khác m khác 1. nếu đun A với NaOH dư được 1 muối axit hữu cơ và 7,6g hỗn hợp 2 rượu.DDDoots cháy 15,7g A cần 21,84(l) O2 thu đc 17,92(l) CO2. Xác định các chất trong A

Xem lại đề
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Hợp chất A gồm 2 este mạch hở: CxHyCOOCnH2n+1 và CxHyCOOCmH2m+1 với n khác m khác 1. nếu đun A với NaOH dư được 1 muối axit hữu cơ và 7,6g hỗn hợp 2 rượu.DDDoots cháy 15,7g A cần 21,84(l) O2 thu đc 17,92(l) CO2. Xác định các chất trong A


Mol CO2 = 0,8 và mol O2 = 0,975
Bảo toàn khối lượng phản ứng cháy => mH2O = 15,7 + 32*0,975 - 44*0,8 = 11,7 => mol H2O = 0,65
Gọi a là mol este
Bảo toàn mol O: 2a + 2*0,975 = 2*0,8 + 0,65 => a = 0,15
Mol este = mol NaOH = mol muối = mol rượu = 0,15
Bảo toàn khối lượng phản ứng thủy phân => m muối RCOONa = 15,7 + 40*0,15 - 7,6 = 14,1
M muối = R+67 = 14,1/0,15 => R = 27 gốc CH2=CH-
M rượu = 7,6/0,15 = 50,67 => có rượu C2H5-OH
=> hh gồm CH2=CH-COO-C2H5 x mol và CH2=CH-COO-R1 y mol
Không đủ điều kiện xác định R1 => R1 có thể là C3H7- , C4H9- .....
 
Top Bottom